Key English Norwegian Bokmål
currency unit valutaenhet
substring understreng
Separator Separator
return value returverdi
keyword argument nøkkelordsargument
IDE for Python IDE for Python
event manager hendelseshåndterer
gigibit gigabit
<emph>~ (tilde)</emph> <emph>~ (tilde)</emph>
1 <emph>~ (tilde)</emph> <emph>~ (tilde)</emph>
<emph>* (asterisk)</emph> <emph>* (asterisk)</emph>
1 <emph>* (asterisk)</emph> <emph>* (asterisk)</emph>
Ellipse Ellipse
Binomial Binomial
asterisk <literal>*</literal> asterisk <literal>*</literal>
1 asterisk <literal>*</literal> asterisk <literal>*</literal>
Access2Base Access2Base