English Danish
scripting framework ???
$[officename] $[officename]
3D object 3D-objekt
Accept Accepter
Access2Base Access2Base
add (vb), (matematisk) addere
Addition Addition
permission restriction adgangsbegrænsning
Password Adgangskode
warning message advarsel
change ændre
modify ændre
change (n.) ændring
child node afkoms-forgrening
children nodes afkoms-forgreninger
TRUNC (funktion) AFKORT
depreciation amount afskrivningsbeløb
depreciable life afskrivningsberettiget levetid
rate of depreciation afskrivningssats
Distance Afstand