Key English Danish
$[officename] $[officename]
3D object 3D-objekt
Accept Accepter
Access2Base Access2Base
add-in tilføjelsesfunktion
Addition Addition
add-on tilføjelsesprogram
add (vb) tilføje
add (vb), (matematisk) addere
After resetting Efter nulstilling
All Alt
1 All Alle
Animation Animation
Any : Any :
API API
Applicable to Gælder for
apply (oftest) anvende
apply (sjældent) tildele
arctangent arcustangent
Argument Argument