English Czech
currency unit měnová jednotka
event manager správce událostí
gigibit gigibit
keyword argument argument klíčového slova
return value návratová hodnota
substring podřetězec