English Czech
event manager správce událostí
substring podřetězec
return value návratová hodnota
currency unit měnová jednotka
gigibit gigibit
keyword argument argument klíčového slova