Context English Basque
main0503.xhp
par_id3147239
help.text
$[officename] offers a wide variety of options to design documents. Use the <link href="text/swriter/01/05140000.xhp" name="Styles">Styles window</link> to create, assign and modify styles for paragraphs, individual characters, frames and pages. In addition, the <link href="text/swriter/01/02110000.xhp" name="Navigator">Navigator</link> helps you to quickly move around inside your documents, lets you look at your document in an outline view, and keeps track of the objects that you have inserted into your document. $[officename] aplikazioak dokumentuak diseinatzeko aukera zabala eskaintzen du. Erabili <link href="text/swriter/01/05140000.xhp" name="Styles">'Estiloak' leihoa</link> paragrafo, karaktere, marko eta orrialdeentzako estiloak sortzeko, esleitzeko eta aldatzeko. Halaber, <link href="text/swriter/01/02110000.xhp" name="Navigator">Nabigatzaileak</link> dokumentuetan azkar mugitzen, dokumentua eskema-ikuspegian ikusten eta dokumentuan txertatutako objektuen segimendua egiten laguntzen dizu.
main0503.xhp
par_id3145663
help.text
Text documents in $[officename] have an integrated <link href="text/swriter/main0214.xhp" name="calculation function">calculation function</link> that helps you execute sophisticated calculations or logical links. You can easily create a table in a text document in order to perform calculations. $[officename] aplikazioko testu-dokumentuek <link href="text/swriter/main0214.xhp" name="kalkulu-funtzioa">kalkulu-funtzio</link> integratua dute, eta horrek kalkulu sofistikatuak eta esteka logikoak exekutatzen laguntzen dizu. Testu-dokumentutan oso erraz sor dezakezu taula bat kalkuluak egiteko.
main0503.xhp
par_id3154263
help.text
$[officename] Writer lets you design and produce text documents that can include graphics, tables, or charts. You can then save the documents in a variety of formats, including the standardized OpenDocument format (ODF), Microsoft Word .doc format, or HTML. And you can easily export your document to the Portable Document Format (PDF). $[officename] Writerrek grafikoak, taulak edo diagramak dauzkaten testu-dokumentuak diseinatu eta sortzeko aukera ematen dizu. Ondoren, dokumentuak hainbat formatutan gorde ditzakezu: OpenDocument formatu estandarrean (ODF), Microsoft Word aplikazioaren .doc formatuan, edo HTMLn. Horrez gain, dokumentua erraz esporta dezakezu Portable Document Format (PDF) formatura.
main0503.xhp
par_id3147797
help.text
$[officename] Writer also includes such useful features as a <link href="text/shared/01/06010000.xhp" name="Spelling">spellchecker</link>, a <link href="text/swriter/guide/using_thesaurus.xhp" name="thesaurus">thesaurus</link>, <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link>, and <link href="text/swriter/01/06030000.xhp" name="Hyphenation">hyphenation</link> as well as a variety of templates for almost every purpose. You can also create your own templates using the wizards. $[officename] Writerrek horrelako eginbide erabilgarriak ere baditu, adibidez <link href="text/shared/01/06010000.xhp" name="Spelling">ortografia-egiaztatzaile</link>, <link href="text/swriter/guide/using_thesaurus.xhp" name="thesaurus">sinonimoen hiztegia</link>, <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">autozuzenketa</link> eta <link href="text/swriter/01/06030000.xhp" name="Hyphenation">hitz-zatiketa</link>, bai eta xede anitzetarako erabili daitezkeen txantiloi asko ere. Txantiloi berriak ere sortu daitezke morroiak erabilita.
main0503.xhp
par_id3145610
help.text
$[officename] Writer contains numerous desktop publishing and drawing tools to assist you in creating professionally styled documents, such as brochures, newsletters and invitations. You can format your documents with multi-column layouts, <link href="text/swriter/guide/text_frame.xhp" name="frames">frames</link>, <link href="text/swriter/guide/insert_graphic.xhp" name="graphics">graphics</link>, <link href="text/swriter/guide/table_insert.xhp" name="tables">tables</link>, and other objects. $[officename] Writerrek maketazioko eta marrazteko tresna anitz ditu, estilo profesionala duten dokumentuak sortzeko erabili ditzakezunak. Liburuxkak, berripaperak, gonbidapenak eta beste hainbat sortu ditzakezu. Zutabe anitzeko diseinuak erabili ditzakezu, bai eta <link href="text/swriter/guide/text_frame.xhp" name="frames">markoak</link>, <link href="text/swriter/guide/insert_graphic.xhp" name="graphics">grafikoak</link>, <link href="text/swriter/guide/table_insert.xhp" name="tables">taulak</link> eta beste objektu batzuk ere.
main0503.xhp
par_id3151206
help.text
The $[officename] Writer <link href="text/shared/02/01140000.xhp" name="drawing tool">drawing tool</link> lets you create drawings, graphics, legends, and other types of drawings directly in text documents. $[officename] Writerreko <link href="text/shared/02/01140000.xhp" name="drawing tool">marrazte-tresnek</link> marrazkiak, grafikoak, legendak eta beste marrazki mota batzuk zuzenean testu-dokumentuetan sortzeko aukera ematen dizute.
main0503.xhp
par_id3147768
help.text
$[officename] Writer lets you create both basic documents, such as memos, <link href="text/shared/guide/fax.xhp" name="faxes">faxes</link>, letters , resumes and <link href="text/swriter/01/01150000.xhp" name="merge documents">merge documents</link>, as well as long and complex or multi-part documents, complete with bibliographies, reference tables and indexes. $[officename] Writerren bidez oinarrizko dokumentuk sor ditzakezu, esaterako, zirkularrak, <link href="text/shared/guide/fax.xhp" name="faxes">faxak</link>, gutunak, txostenak eta <link href="text/swriter/01/01150000.xhp" name="merge documents">dokumentu-batzeak</link>, baita dokumentu luze eta konplexuak edo hainbat zatidun dokumentuak ere, bibliografia, erreferentzia-taula eta indizeekin osatuak.
main0503.xhp
tit
help.text
$[officename] Writer Features $[officename] Writerren eginbideak
main0208.xhp
par_id8796349
help.text
<ahelp hid=".">Drag the Zoom slider to the left to show more pages, drag to the right to zoom into a page and show a smaller area of the page.</ahelp> <ahelp hid=".">Arrastatu zoomaren graduatzailea ezkerrerantz orri gehiago bistaratzeko, edo arrastatu eskuinera orri batean zoom egiteko eta orriaren eremu txikiagoa erakusteko.</ahelp>
main0208.xhp
par_id3666188
help.text
<ahelp hid=".">The View Layout icons show from left to right: Single column mode. View mode with pages side by side. Book mode with two pages as in an open book.</ahelp> <ahelp hid=".">Diseinua bistaratzeko ikonoak ezkerretik eskuinera erakusten dira: Zutabe bakarreko modua. Orriak alboz albo erakusten dituen bistaratze modua. Aldi berean bi orri bistaratzen dituen liburu modua, irekitako liburu batean bezala.</ahelp>
main0214.xhp
par_id3154254
help.text
<ahelp hid=".">The <emph>Formula</emph> Bar allows you to create and insert calculations into a text document.</ahelp> To activate the <emph>Formula</emph> Bar, press F2. <ahelp hid="."><emph>Formula</emph> barraren bidez kalkuluak testu-dokumentuan sortu eta txerta ditzakezu.</ahelp> <emph>Formula</emph> barra aktibatzeko, sakatu F2.
mailmergetoolbar.xhp
par_idN10604
help.text
<ahelp hid=".">Use the browse buttons to scroll through the address records.</ahelp> <ahelp hid=".">Erabili arakatzeko botoiak helbide-erregistroetan gora eta behera korritzeko.</ahelp>
main0208.xhp
par_id8193914
help.text
<ahelp hid=".">Displays the language for the selected text. Click to open a menu where you can choose another language for the selected text or for the current paragraph.</ahelp> <ahelp hid=".">Hautatutako testuaren hizkuntza bistaratzen du. Egin klik hautatutako testurako edo uneko paragraforako beste hizkuntza bat hautatzeko balio duen menu bat irekitzeko.</ahelp>
main0202.xhp
par_id0122200903085371
help.text
<ahelp hid=".">Increases the font size of the selected text.</ahelp> <ahelp hid=".">Hautatutako testuaren letra-tamaina handitzen du.</ahelp>
main0202.xhp
par_id0122200903085351
help.text
<ahelp hid=".">Reduces the font size of the selected text.</ahelp> <ahelp hid=".">Hautatutako testuaren letra-tamaina txikitzen du.</ahelp>
main0220.xhp
par_id3155386
help.text
<ahelp hid="HID_DRAW_TEXT_TOOLBOX">Contains formatting commands for text that is contained in a draw object.</ahelp> The <emph>Text Object</emph> bar appears when you double-click inside a draw object. <ahelp hid="HID_DRAW_TEXT_TOOLBOX">Marrazki-objektuetako testua formateatzeko komandoak ditu.</ahelp> <emph>Testu-objektua</emph> barra marrazki-objektuan klik bikoitza eginez agertzen da.
main0205.xhp
par_id3147578
help.text
<ahelp hid="HID_DRAW_TOOLBOX">You can see the <emph>Drawing Object Properties</emph> bar in Writer and Calc. Select the menu View - Toolbars - Drawing Object Properties. The controls are enabled when a drawing object is selected. You see some different icons by default, whether the current document is a text document or a spreadsheet.</ahelp> <ahelp hid="HID_DRAW_TOOLBOX"><emph>Marrazki-objektuaren propietateak</emph> barra ikus dezakezu Writer eta Calc-en. Hautatu Ikusi - Tresna-barrak- Marrazki-objektuaren propietateak menua. Kontrolak gaituta egongo dira marrazketako objektu bat hautatuta dagoenean. Lehenetsi gisa, ikono desberdin batzuk ikusiko dituzu, uneko dokumentua testu-dokumentua edo kalkulu-orria izatearen arabera.</ahelp>
main0215.xhp
par_id3154272
help.text
<ahelp hid="HID_FRAME_TOOLBOX">When a frame is selected, the <emph>Frame </emph>Bar provides the most important functions for formatting and positioning the frame.</ahelp> <ahelp hid="HID_FRAME_TOOLBOX">Marko bat hautatutakoan, <emph>Markoa</emph> barrak markoa formateatzeko eta kokatzeko funtzio garrantzitsuenak eskaintzen ditu.</ahelp>
main0203.xhp
par_id3147756
help.text
<ahelp hid="HID_GRAFIK_TOOLBOX">The <emph>Image</emph> Bar contains functions for formatting and positioning selected bitmap graphics.</ahelp> <ahelp hid="HID_GRAFIK_TOOLBOX"><emph>Irudia</emph> barrak hautatutako bit-maparen grafikoak formateatzeko eta kokatzeko funtzioak ditu.</ahelp>
main0206.xhp
par_id3154277
help.text
<ahelp hid="HID_NUM_TOOLBOX">The <emph>Bullets and Numbering</emph> bar contains functions to modify the structure of list paragraphs, including changing their order and list level.</ahelp> <ahelp hid="HID_NUM_TOOLBOX"><emph>Buletak eta zenbakitzea</emph> barrak zerrenda-paragrafoen egitura aldatzeko funtzioak ditu, haien ordena eta zerrenda-maila aldatzeko funtzioak barne.</ahelp>