Context English Basque
main0503.xhp
par_id3147239
help.text
$[officename] offers a wide variety of options to design documents. Use the <link href="text/swriter/01/05140000.xhp" name="Styles">Styles window</link> to create, assign and modify styles for paragraphs, individual characters, frames and pages. In addition, the <link href="text/swriter/01/02110000.xhp" name="Navigator">Navigator</link> helps you to quickly move around inside your documents, lets you look at your document in an outline view, and keeps track of the objects that you have inserted into your document. $[officename] aplikazioak dokumentuak diseinatzeko aukera zabala eskaintzen du. Erabili <link href="text/swriter/01/05140000.xhp" name="Styles">'Estiloak' leihoa</link> paragrafo, karaktere, marko eta orrialdeentzako estiloak sortzeko, esleitzeko eta aldatzeko. Halaber, <link href="text/swriter/01/02110000.xhp" name="Navigator">Nabigatzaileak</link> dokumentuetan azkar mugitzen, dokumentua eskema-ikuspegian ikusten eta dokumentuan txertatutako objektuen segimendua egiten laguntzen dizu.
main0503.xhp
par_id3147797
help.text
$[officename] Writer also includes such useful features as a <link href="text/shared/01/06010000.xhp" name="Spelling">spellchecker</link>, a <link href="text/swriter/guide/using_thesaurus.xhp" name="thesaurus">thesaurus</link>, <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link>, and <link href="text/swriter/01/06030000.xhp" name="Hyphenation">hyphenation</link> as well as a variety of templates for almost every purpose. You can also create your own templates using the wizards. $[officename] Writerrek horrelako eginbide erabilgarriak ere baditu, adibidez <link href="text/shared/01/06010000.xhp" name="Spelling">ortografia-egiaztatzaile</link>, <link href="text/swriter/guide/using_thesaurus.xhp" name="thesaurus">sinonimoen hiztegia</link>, <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">autozuzenketa</link> eta <link href="text/swriter/01/06030000.xhp" name="Hyphenation">hitz-zatiketa</link>, bai eta xede anitzetarako erabili daitezkeen txantiloi asko ere. Txantiloi berriak ere sortu daitezke morroiak erabilita.
main0503.xhp
par_id3145610
help.text
$[officename] Writer contains numerous desktop publishing and drawing tools to assist you in creating professionally styled documents, such as brochures, newsletters and invitations. You can format your documents with multi-column layouts, <link href="text/swriter/guide/text_frame.xhp" name="frames">frames</link>, <link href="text/swriter/guide/insert_graphic.xhp" name="graphics">graphics</link>, <link href="text/swriter/guide/table_insert.xhp" name="tables">tables</link>, and other objects. $[officename] Writerrek maketazioko eta marrazteko tresna anitz ditu, estilo profesionala duten dokumentuak sortzeko erabili ditzakezunak. Liburuxkak, berripaperak, gonbidapenak eta beste hainbat sortu ditzakezu. Zutabe anitzeko diseinuak erabili ditzakezu, bai eta <link href="text/swriter/guide/text_frame.xhp" name="frames">markoak</link>, <link href="text/swriter/guide/insert_graphic.xhp" name="graphics">grafikoak</link>, <link href="text/swriter/guide/table_insert.xhp" name="tables">taulak</link> eta beste objektu batzuk ere.
main0503.xhp
tit
help.text
$[officename] Writer Features $[officename] Writerren eginbideak
main0503.xhp
par_id3147768
help.text
$[officename] Writer lets you create both basic documents, such as memos, <link href="text/shared/guide/fax.xhp" name="faxes">faxes</link>, letters , resumes and <link href="text/swriter/01/01150000.xhp" name="merge documents">merge documents</link>, as well as long and complex or multi-part documents, complete with bibliographies, reference tables and indexes. $[officename] Writerren bidez oinarrizko dokumentuk sor ditzakezu, esaterako, zirkularrak, <link href="text/shared/guide/fax.xhp" name="faxes">faxak</link>, gutunak, txostenak eta <link href="text/swriter/01/01150000.xhp" name="merge documents">dokumentu-batzeak</link>, baita dokumentu luze eta konplexuak edo hainbat zatidun dokumentuak ere, bibliografia, erreferentzia-taula eta indizeekin osatuak.
main0503.xhp
par_id3154263
help.text
$[officename] Writer lets you design and produce text documents that can include graphics, tables, or charts. You can then save the documents in a variety of formats, including the standardized OpenDocument format (ODF), Microsoft Word .doc format, or HTML. And you can easily export your document to the Portable Document Format (PDF). $[officename] Writerrek grafikoak, taulak edo diagramak dauzkaten testu-dokumentuak diseinatu eta sortzeko aukera ematen dizu. Ondoren, dokumentuak hainbat formatutan gorde ditzakezu: OpenDocument formatu estandarrean (ODF), Microsoft Word aplikazioaren .doc formatuan, edo HTMLn. Horrez gain, dokumentua erraz esporta dezakezu Portable Document Format (PDF) formatura.
main0202.xhp
hd_id3149887
help.text
Additional icons Ikono gehigarriak
main0115.xhp
par_id331529881457275
help.text
Adds a paragraph style with the settings of the current selection. You will be prompted to enter the style name. Uneko hautapenaren ezarpenak erabiltzen dituen paragrafo-estilo bat gehitzen du. Izen bat eskatuko da estilo berrirako.
main0115.xhp
par_idN10563
help.text
<ahelp hid=".">Contains commands to apply, create, edit, update, load, and manage <link href="text/swriter/01/05130000.xhp" name="styles">styles</link> in a text document.</ahelp> <ahelp hid=".">Testu-dokumentu batean <link href="text/swriter/01/05130000.xhp" name="styles">estiloak</link> aplikatu, sortu, editatu, eguneratu, kargatu eta kudeatzeko komandoak ditu.</ahelp>
main0106.xhp
par_id3147258
help.text
<ahelp hid=".">Contains spelling tools, a gallery of object art that you can add to your document, as well as tools for configuring menus, and setting program preferences.</ahelp> <ahelp hid=".">Ortografia-tresnak, dokumentuan gehi dezakezun objektuen galeria eta menuak konfiguratzeko eta programa-hobespenak ezartzeko tresnak ditu.</ahelp>
mailmergetoolbar.xhp
par_idN10556
help.text
<ahelp hid=".">Creates a single merged document with page breaks between each recipient.</ahelp> The names and the addresses of the recipients are contained in the document, which can be customized as needed. <ahelp hid=".">Konbinatutako dokumentu bakarra sortzen du, hartzaile bakoitza bereizteko orrialde-jauziak txertatuta.</ahelp> Hartzaileen izenak eta helbideak dokumentuan sartuta daude, eta nahieran pertsonalizatu daitezke.
main0110.xhp
par_idN1060A
help.text
<ahelp hid=".">Deletes the current table.</ahelp> <ahelp hid=".">Uneko taula ezabatzen du.</ahelp>
main0208.xhp
par_id8193914
help.text
<ahelp hid=".">Displays the language for the selected text. Click to open a menu where you can choose another language for the selected text or for the current paragraph.</ahelp> <ahelp hid=".">Hautatutako testuaren hizkuntza bistaratzen du. Egin klik hautatutako testurako edo uneko paragraforako beste hizkuntza bat hautatzeko balio duen menu bat irekitzeko.</ahelp>
main0208.xhp
par_id8796349
help.text
<ahelp hid=".">Drag the Zoom slider to the left to show more pages, drag to the right to zoom into a page and show a smaller area of the page.</ahelp> <ahelp hid=".">Arrastatu zoomaren graduatzailea ezkerrerantz orri gehiago bistaratzeko, edo arrastatu eskuinera orri batean zoom egiteko eta orriaren eremu txikiagoa erakusteko.</ahelp>
mailmergetoolbar.xhp
par_idN1055A
help.text
<ahelp hid=".">Enter the address record number of a recipient to preview the mail merge document for the recipient.</ahelp> <ahelp hid=".">Sartu hartzaile baten helbide-erregistroaren zenbakia, hartzailearentzako posta-konbinazioko dokumentuaren aurrebista ikusteko.</ahelp>
mailmergetoolbar.xhp
par_idN10561
help.text
<ahelp hid=".">Excludes the current recipient from this mail merge.</ahelp> <ahelp hid=".">Uneko hartzailea posta-konbinaziotik baztertzen du.</ahelp>
main0220.xhp
par_id3155386
help.text
<ahelp hid="HID_DRAW_TEXT_TOOLBOX">Contains formatting commands for text that is contained in a draw object.</ahelp> The <emph>Text Object</emph> bar appears when you double-click inside a draw object. <ahelp hid="HID_DRAW_TEXT_TOOLBOX">Marrazki-objektuetako testua formateatzeko komandoak ditu.</ahelp> <emph>Testu-objektua</emph> barra marrazki-objektuan klik bikoitza eginez agertzen da.
main0205.xhp
par_id3147578
help.text
<ahelp hid="HID_DRAW_TOOLBOX">You can see the <emph>Drawing Object Properties</emph> bar in Writer and Calc. Select the menu View - Toolbars - Drawing Object Properties. The controls are enabled when a drawing object is selected. You see some different icons by default, whether the current document is a text document or a spreadsheet.</ahelp> <ahelp hid="HID_DRAW_TOOLBOX"><emph>Marrazki-objektuaren propietateak</emph> barra ikus dezakezu Writer eta Calc-en. Hautatu Ikusi - Tresna-barrak- Marrazki-objektuaren propietateak menua. Kontrolak gaituta egongo dira marrazketako objektu bat hautatuta dagoenean. Lehenetsi gisa, ikono desberdin batzuk ikusiko dituzu, uneko dokumentua testu-dokumentua edo kalkulu-orria izatearen arabera.</ahelp>
main0215.xhp
par_id3154272
help.text
<ahelp hid="HID_FRAME_TOOLBOX">When a frame is selected, the <emph>Frame </emph>Bar provides the most important functions for formatting and positioning the frame.</ahelp> <ahelp hid="HID_FRAME_TOOLBOX">Marko bat hautatutakoan, <emph>Markoa</emph> barrak markoa formateatzeko eta kokatzeko funtzio garrantzitsuenak eskaintzen ditu.</ahelp>
main0203.xhp
par_id3147756
help.text
<ahelp hid="HID_GRAFIK_TOOLBOX">The <emph>Image</emph> Bar contains functions for formatting and positioning selected bitmap graphics.</ahelp> <ahelp hid="HID_GRAFIK_TOOLBOX"><emph>Irudia</emph> barrak hautatutako bit-maparen grafikoak formateatzeko eta kokatzeko funtzioak ditu.</ahelp>