Context English Basque
main0503.xhp
par_id3147797
help.text
$[officename] Writer also includes such useful features as a <link href="text/shared/01/06010000.xhp" name="Spelling">spellchecker</link>, a <link href="text/swriter/guide/using_thesaurus.xhp" name="thesaurus">thesaurus</link>, <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link>, and <link href="text/swriter/01/06030000.xhp" name="Hyphenation">hyphenation</link> as well as a variety of templates for almost every purpose. You can also create your own templates using the wizards. $[officename] Writerrek horrelako eginbide erabilgarriak ere baditu, adibidez <link href="text/shared/01/06010000.xhp" name="Spelling">ortografia-egiaztatzaile</link>, <link href="text/swriter/guide/using_thesaurus.xhp" name="thesaurus">sinonimoen hiztegia</link>, <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">autozuzenketa</link> eta <link href="text/swriter/01/06030000.xhp" name="Hyphenation">hitz-zatiketa</link>, bai eta xede anitzetarako erabili daitezkeen txantiloi asko ere. Txantiloi berriak ere sortu daitezke morroiak erabilita.
main0503.xhp
hd_id3147225
help.text
Designing and Structuring Diseinatzea eta egituratzea
main0503.xhp
par_id3147239
help.text
$[officename] offers a wide variety of options to design documents. Use the <link href="text/swriter/01/05140000.xhp" name="Styles">Styles window</link> to create, assign and modify styles for paragraphs, individual characters, frames and pages. In addition, the <link href="text/swriter/01/02110000.xhp" name="Navigator">Navigator</link> helps you to quickly move around inside your documents, lets you look at your document in an outline view, and keeps track of the objects that you have inserted into your document. $[officename] aplikazioak dokumentuak diseinatzeko aukera zabala eskaintzen du. Erabili <link href="text/swriter/01/05140000.xhp" name="Styles">'Estiloak' leihoa</link> paragrafo, karaktere, marko eta orrialdeentzako estiloak sortzeko, esleitzeko eta aldatzeko. Halaber, <link href="text/swriter/01/02110000.xhp" name="Navigator">Nabigatzaileak</link> dokumentuetan azkar mugitzen, dokumentua eskema-ikuspegian ikusten eta dokumentuan txertatutako objektuen segimendua egiten laguntzen dizu.
main0503.xhp
par_id3147272
help.text
You can also create various <link href="text/swriter/01/04120000.xhp" name="indexes and tables">indexes and tables</link> in text documents. You can define the structure and appearance of the indexes and tables according to your individual needs. Live hyperlinks and bookmarks let you jump directly to the corresponding items in the text. Testu-dokumentuan <link href="text/swriter/01/04120000.xhp" name="indizeak eta taulak">indizeak eta taulak</link> ere sor ditzakezu. Indize eta taulen egitura eta itxura zure beharretara egoki ditzakezu. Zuzeneko hiperesteken eta liburu-marken bidez testuko elementuetara zuzenean joan ahal izango zara.
main0503.xhp
hd_id3145596
help.text
Desktop Publishing with $[officename] Writer Autoedizioa (Desktop Publishing) $[officename] Writerrekin
main0503.xhp
par_id3145610
help.text
$[officename] Writer contains numerous desktop publishing and drawing tools to assist you in creating professionally styled documents, such as brochures, newsletters and invitations. You can format your documents with multi-column layouts, <link href="text/swriter/guide/text_frame.xhp" name="frames">frames</link>, <link href="text/swriter/guide/insert_graphic.xhp" name="graphics">graphics</link>, <link href="text/swriter/guide/table_insert.xhp" name="tables">tables</link>, and other objects. $[officename] Writerrek maketazioko eta marrazteko tresna anitz ditu, estilo profesionala duten dokumentuak sortzeko erabili ditzakezunak. Liburuxkak, berripaperak, gonbidapenak eta beste hainbat sortu ditzakezu. Zutabe anitzeko diseinuak erabili ditzakezu, bai eta <link href="text/swriter/guide/text_frame.xhp" name="frames">markoak</link>, <link href="text/swriter/guide/insert_graphic.xhp" name="graphics">grafikoak</link>, <link href="text/swriter/guide/table_insert.xhp" name="tables">taulak</link> eta beste objektu batzuk ere.
main0503.xhp
hd_id3145649
help.text
Calculations Kalkuluak
main0503.xhp
par_id3145663
help.text
Text documents in $[officename] have an integrated <link href="text/swriter/main0214.xhp" name="calculation function">calculation function</link> that helps you execute sophisticated calculations or logical links. You can easily create a table in a text document in order to perform calculations. $[officename] aplikazioko testu-dokumentuek <link href="text/swriter/main0214.xhp" name="kalkulu-funtzioa">kalkulu-funtzio</link> integratua dute, eta horrek kalkulu sofistikatuak eta esteka logikoak exekutatzen laguntzen dizu. Testu-dokumentutan oso erraz sor dezakezu taula bat kalkuluak egiteko.
main0503.xhp
hd_id3151192
help.text
Creating Drawings Marrazkiak sortzea
main0503.xhp
par_id3151206
help.text
The $[officename] Writer <link href="text/shared/02/01140000.xhp" name="drawing tool">drawing tool</link> lets you create drawings, graphics, legends, and other types of drawings directly in text documents. $[officename] Writerreko <link href="text/shared/02/01140000.xhp" name="drawing tool">marrazte-tresnek</link> marrazkiak, grafikoak, legendak eta beste marrazki mota batzuk zuzenean testu-dokumentuetan sortzeko aukera ematen dizute.
main0503.xhp
hd_id3151229
help.text
Inserting Graphics Grafikoak txertatzea
main0503.xhp
par_id3151243
help.text
You can insert pictures with <link href="text/shared/00/00000020.xhp" name="different formats">different formats</link> into a text document, including graphics with a JPG or GIF format. In addition, the <link href="text/shared/01/gallery.xhp" name="Gallery">Gallery</link> provides a collection of clipart graphics, and the <link href="text/shared/guide/fontwork.xhp">Fontwork Gallery</link> creates stunning font effects. <link href="text/shared/00/00000020.xhp" name="different formats">Formatu askotako</link> irudiak txerta ditzakezu testu-dokumentu batean, esate baterako, JPG edo GIF formatua daukaten grafikoak. Horrez gain, <link href="text/shared/01/gallery.xhp" name="Galeria">galeriak</link> clipart grafiko ugari eskaintzen ditu, eta <link href="text/shared/guide/fontwork.xhp">Fontwork galeriak</link> letra-tipoetarako efektu txundigarriak sortzen ditu.
main0503.xhp
hd_id3155084
help.text
Flexible Application Interface Aplikazio-interfaze malgua
main0503.xhp
par_id3155098
help.text
The program interface is designed so that you can configure it according to your preferences, including customizing icons and menus. You can position various program windows, such as the Styles window or the Navigator as floating windows anywhere on the screen. You can also <link href="text/shared/guide/autohide.xhp" name="dock">dock</link> some windows to the edge of the workspace. Programaren interfazea programa zure lehentasunen arabera konfiguratzeko diseinatuta dago, ikonoak eta menuak pertsonalizatzea barne. Hainbat leiho koka ditzakezu leiho mugikor gisa pantailako edozein lekutan, adibidez, 'Estiloak' leihoa edo 'Nabigatzailea' leihoa. Leiho batzuk laneko arearen ertzean ere <link href="text/shared/guide/autohide.xhp" name="dock">atraka</link> ditzakezu.
main0503.xhp
hd_id3155123
help.text
Drag&Drop Arrastatu eta jaregin
main0503.xhp
par_id3155137
help.text
The <link href="text/shared/guide/dragdrop.xhp" name="drag-and-drop">drag-and-drop</link> feature enables you to work quickly and efficiently with text documents in $[officename]. For example, you can drag-and-drop objects, such as graphics from the Gallery, from one location to another in the same document, or between open $[officename] documents. <link href="text/shared/guide/dragdrop.xhp" name="Arrastatu eta jaregin">Arrastatu eta jaregin</link> eginbidearen bidez azkar eta eraginkortasunez lan egin dezakezu $[officename] aplikazioko testu-dokumentuetan. Adibidez, objektuak (esaterako, galeriako grafikoak) kokaleku batetik bestera arrastatu eta jaregin ditzakezu dokumentu berean edo irekitako $[officename] dokumentuen artean.
main0503.xhp
hd_id3155162
help.text
Help Functions Laguntza-funtzioak
main0503.xhp
par_id3145675
help.text
You can use the <link href="text/shared/05/00000110.xhp" name="Help system">Help system</link> as a complete reference for $[officename] applications, including <link href="text/swriter/guide/main.xhp" name="instructions">instructions</link> for simple and complex tasks. <link href="text/shared/05/00000110.xhp" name="Laguntza-sistema">Laguntza-sistema</link> erabil dezakezu $[officename] aplikazioetarako erreferentzia oso gisa, zeregin sinple eta konplexuentzako <link href="text/swriter/guide/main.xhp" name="argibideak">argibideak</link> barne.