Context English Norwegian Nynorsk
01020000.xhp
bm_id3154702
help.text
<bookmark_value>shortcut keys; in formulas</bookmark_value> <bookmark_value>snøggtastar; i formlar</bookmark_value>
01020000.xhp
hd_id3083451
help.text
Shift+Tab Shift + Tab
01020000.xhp
hd_id3146324
help.text
F3 F3
01020000.xhp
hd_id3148870
help.text
Shortcut Keys for Formula Functions Snøggtastar for funksjonar i formlar
01020000.xhp
hd_id3150396
help.text
Shift+F4 Shift + F4
01020000.xhp
hd_id3150928
help.text
Enter key Enter-tasten
01020000.xhp
hd_id3153732
help.text
Navigation in the Elements pane Navigere i vindauget med formelelement
01020000.xhp
hd_id3153808
help.text
F4 F4
01020000.xhp
hd_id3154554
help.text
F9 F9
01020000.xhp
hd_id3154702
help.text
<variable id="math_keys"><link href="text/smath/04/01020000.xhp" name="Formula Shortcut Keys">Formula Shortcut Keys</link></variable> <variable id="math_keys"><link href="text/smath/04/01020000.xhp" name="Formula Shortcut Keys">Snøggtastar i formlar</link></variable>
01020000.xhp
hd_id3155620
help.text
Shift+F3 Shift + F3
01020000.xhp
hd_id3155927
help.text
Left or right arrow Venstre- eller høgrepila
01020000.xhp
hd_id3155988
help.text
Tab Tab
01020000.xhp
par_id3145249
help.text
Move left or right to the next category or function. Flytt mot venstre eller høgre til neste kategori eller funksjon.
01020000.xhp
par_id3148390
help.text
Selects a category (within the category section) or inserts a function in the <emph>Commands</emph> window (within the function section). Vel ein kategori (i kategoridelen) eller set inn ein funksjon i <emph>Kommandovindauget</emph> (i funksjonsdelen).
01020000.xhp
par_id3149355
help.text
Previous Error Førre feil
01020000.xhp
par_id3149871
help.text
Next Marker (Placeholder) Neste merke (plasshaldar)
01020000.xhp
par_id3150203
help.text
The general <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys in $[officename]">shortcut keys in $[officename]</link> also apply. Du kan også bruka dei <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys in $[officename]">generelle snøggtastane i $[officename]</link>.
01020000.xhp
par_id3150345
help.text
A list of the shortcut keys specific to creating formulas is contained in this section. Denne delen inneheld ei liste over snøggtastar som gjeld når du lagar formlar.
01020000.xhp
par_id3150537
help.text
Next Error Neste feil