Context English Basque
01020000.xhp
par_id3150345
help.text
A list of the shortcut keys specific to creating formulas is contained in this section. Atal honetan, formulak sortzeko erabiltzen diren laster-teklen zerrenda dago.
01020000.xhp
bm_id3154702
help.text
<bookmark_value>shortcut keys; in formulas</bookmark_value> <bookmark_value>laster-teklak; formuletan</bookmark_value>
01020000.xhp
hd_id3150928
help.text
Enter key 'Enter' tekla
01020000.xhp
hd_id3146324
help.text
F3 F3
01020000.xhp
hd_id3153808
help.text
F4 F4
01020000.xhp
hd_id3154554
help.text
F9 F9
01020000.xhp
tit
help.text
Formula Shortcut Keys Formuletako laster-teklak
01020000.xhp
par_id3153723
help.text
Jump from the first category item to the first function of the category. Kategoriaren lehen elementutik kategoriaren lehen funtziora joaten da.
01020000.xhp
par_id3151181
help.text
Jump from the last category item to the last function of the category. Kategoriaren azken elementutik kategoriaren azken funtziora joaten da.
01020000.xhp
hd_id3155927
help.text
Left or right arrow Eskuin- edo ezker-gezia
01020000.xhp
par_id3145249
help.text
Move left or right to the next category or function. Ezkerrera edo eskuinera joaten da, hurrengo kategoria edo funtziora.
01020000.xhp
hd_id3153732
help.text
Navigation in the Elements pane Nabigazioa 'Elementuak' panelean
01020000.xhp
par_id3150537
help.text
Next Error Hurrengo errorea
01020000.xhp
par_id3149871
help.text
Next Marker (Placeholder) Hurrengo markatzailea (leku-marka)
01020000.xhp
par_id3149355
help.text
Previous Error Aurreko errorea
01020000.xhp
par_id3151390
help.text
Previous Marker (Placeholder) Aurreko markatzailea (leku-marka)
01020000.xhp
par_id3148390
help.text
Selects a category (within the category section) or inserts a function in the <emph>Commands</emph> window (within the function section). Kategoria bat hautatu (Kategoria arean) edo funtzioa bat txertatzen du <emph>Komandoak</emph> leihoan (Funtzioa arean).
01020000.xhp
hd_id3155620
help.text
Shift+F3 Shift+F3
01020000.xhp
hd_id3150396
help.text
Shift+F4 Shift+F4
01020000.xhp
hd_id3083451
help.text
Shift+Tab Shift+Tab