Context English Czech
01020000.xhp
tit
help.text
Formula Shortcut Keys Klávesové zkratky pro vzorce
01020000.xhp
bm_id3154702
help.text
<bookmark_value>shortcut keys; in formulas</bookmark_value> <bookmark_value>klávesové zkratky; ve vzorcích</bookmark_value>
01020000.xhp
hd_id3154702
help.text
<variable id="math_keys"><link href="text/smath/04/01020000.xhp" name="Formula Shortcut Keys">Formula Shortcut Keys</link></variable> <variable id="math_keys"><link href="text/smath/04/01020000.xhp" name="Klávesové zkratky pro vzorce">Klávesové zkratky pro vzorce</link></variable>
01020000.xhp
par_id3150345
help.text
A list of the shortcut keys specific to creating formulas is contained in this section. Tato část obsahuje seznam klávesových zkratek pro vytváření vzorců.
01020000.xhp
par_id3150203
help.text
The general <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys in $[officename]">shortcut keys in $[officename]</link> also apply. Kromě toho lze použít i všeobecné <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="klávesové zkratky $[officename]">klávesové zkratky $[officename]</link>.
01020000.xhp
hd_id3148870
help.text
Shortcut Keys for Formula Functions Klávesové zkratky pro funkce vzorců
01020000.xhp
par_id3153246
help.text
The following shortcut keys correspond to commands in the <emph>Edit</emph> and <emph>View </emph>menus. Příkazy, které lze zadat pomocí uvedených klávesových zkratek, se také nacházejí v nabídkách <emph>Upravit</emph> a <emph>Zobrazit</emph>.
01020000.xhp
hd_id3146324
help.text
F3 F3
01020000.xhp
par_id3150537
help.text
Next Error Další chyba
01020000.xhp
hd_id3155620
help.text
Shift+F3 Shift+F3
01020000.xhp
par_id3149355
help.text
Previous Error Předchozí chyba
01020000.xhp
hd_id3153808
help.text
F4 F4
01020000.xhp
par_id3149871
help.text
Next Marker (Placeholder) Další značka (zástupný znak)
01020000.xhp
hd_id3150396
help.text
Shift+F4 Shift+F4
01020000.xhp
par_id3151390
help.text
Previous Marker (Placeholder) Předchozí značka (zástupný znak)
01020000.xhp
hd_id3154554
help.text
F9 F9
01020000.xhp
par_id3153003
help.text
Update Aktualizace
01020000.xhp
hd_id3153732
help.text
Navigation in the Elements pane Navigace v panelu Prvky
01020000.xhp
hd_id3155927
help.text
Left or right arrow Šipka vlevo nebo vpravo
01020000.xhp
par_id3145249
help.text
Move left or right to the next category or function. Přesune kurzor doleva nebo doprava na další kategorii nebo funkci.