Context English Ukrainian
03010000.xhp
tit
help.text
Formula Cursor Курсор формули
03010000.xhp
bm_id3149500
help.text
<bookmark_value>formula cursor in $[officename] Math</bookmark_value><bookmark_value>cursor; in $[officename] Math</bookmark_value> <bookmark_value>курсор формули у $[officename] Math</bookmark_value><bookmark_value>курсор; у $[officename] Math</bookmark_value>
03010000.xhp
hd_id3149500
help.text
Formula Cursor Курсор формули
03010000.xhp
par_id3153916
help.text
<variable id="cursor"><ahelp hid="SID_FORMULACURSOR">Use this icon on the Tools bar to turn the Formula Cursor on or off.</ahelp> The part of the formula where the cursor is positioned in the <emph>Commands</emph> window is marked with a thin border when the formula cursor is active.</variable> <variable id="cursor"><ahelp hid="SID_FORMULACURSOR">Цією піктограмою на панелі інструментів ви можете скористатися, щоб увімкнути або вимкнути курсор формули.</ahelp> Якщо курсор формули увімкнено, частину формули, що відповідає місцю, де знаходиться курсор у вікні <emph>Команд</emph>, буде позначено товстою рамкою.</variable>
03010000.xhp
par_id3150048
help.text
You can also click a position in the document to move the cursor to its corresponding position in the <emph>Commands</emph> window. Крім того, ви можете навести вказівник на місце у документі і клацнути лівою кнопкою миші, щоб перевести курсор вікна <emph>Команд</emph> у місце, що відповідає обраному вами місцю у документі.
03010000.xhp
par_id3146966
help.text
Double-clicking a character or symbol in the document moves the focus of the cursor to the <emph>Commands</emph> window and highlights its respective position. Якщо навести вказівник миші на символ або позначку у документі, і двічі підряд клацнути лівою кнопкою миші, курсор вікна <emph>Команд</emph> буде переведено у відповідне місце, а місце у коді, що відповідає символу або позначці, буде виділено.