Context English Dutch
03010000.xhp
bm_id3149500
help.text
<bookmark_value>formula cursor in $[officename] Math</bookmark_value><bookmark_value>cursor; in $[officename] Math</bookmark_value> <bookmark_value>formulecursor in $[officename] Math</bookmark_value><bookmark_value>cursor; in $[officename] Math</bookmark_value>
03010000.xhp
tit
help.text
Formula Cursor Formulecursor
03010000.xhp
hd_id3149500
help.text
Formula Cursor Formulecursor
03010000.xhp
par_id3150048
help.text
You can also click a position in the document to move the cursor to its corresponding position in the <emph>Commands</emph> window. U kunt ook ergens in het document klikken om de cursor naar zijn overeenkomstige positie in het venster <emph>Opdrachten</emph> te verplaatsen.
03010000.xhp
par_id3153916
help.text
<variable id="cursor"><ahelp hid="SID_FORMULACURSOR">Use this icon on the Tools bar to turn the Formula Cursor on or off.</ahelp> The part of the formula where the cursor is positioned in the <emph>Commands</emph> window is marked with a thin border when the formula cursor is active.</variable> <variable id="cursor"><ahelp hid="SID_FORMULACURSOR">Gebruik dit pictogram op de werkbalk Werktuigen om de Formulecursor in of uit te schakelen.</ahelp> Het deel van de formule waar de cursor zich in het venster <emph>Opdrachten</emph> bevindt, wordt met een dunne rand gemarkeerd wanneer de formulecursor actief is. </variable>
03010000.xhp
par_id3146966
help.text
Double-clicking a character or symbol in the document moves the focus of the cursor to the <emph>Commands</emph> window and highlights its respective position. Wanneer u op een teken of symbool in het document dubbelklikt, wordt de focus van de cursor naar het venster <emph>Opdrachten</emph> verplaatst en wordt zijn respectievelijke positie gemarkeerd.