Context English Galician
03010000.xhp
tit
help.text
Formula Cursor Cursor de fórmulas
03010000.xhp
bm_id3149500
help.text
<bookmark_value>formula cursor in $[officename] Math</bookmark_value><bookmark_value>cursor; in $[officename] Math</bookmark_value> <bookmark_value>cursor de fórmula en $[officename] Math</bookmark_value><bookmark_value>cursor; en $[officename] Math</bookmark_value>
03010000.xhp
hd_id3149500
help.text
Formula Cursor Cursor de fórmulas
03010000.xhp
par_id3153916
help.text
<variable id="cursor"><ahelp hid="SID_FORMULACURSOR">Use this icon on the Tools bar to turn the Formula Cursor on or off.</ahelp> The part of the formula where the cursor is positioned in the <emph>Commands</emph> window is marked with a thin border when the formula cursor is active.</variable> <variable id="cursor"><ahelp hid="SID_FORMULACURSOR">Use esta icona da barra de Ferramentas para activar ou desactivar o cursor de fórmula.</ahelp> A parte da fórmula na que se posiciona o cursor na xanela <emph>Comandos</emph> aparece marcada cun bordo fino cando o cursor de fórmula está activo.</variable>
03010000.xhp
par_id3150048
help.text
You can also click a position in the document to move the cursor to its corresponding position in the <emph>Commands</emph> window. Tamén pode premer nun punto do documento para mover o cursor á súa posición correspondente na xanela <emph>Comandos</emph>.
03010000.xhp
par_id3146966
help.text
Double-clicking a character or symbol in the document moves the focus of the cursor to the <emph>Commands</emph> window and highlights its respective position. Ao premer dúas veces nun carácter ou símbolo do documento, o foco do cursor móvese cara a xanela <emph>Comandos</emph> e realza a súa respectiva posición.