Context English Czech
03010000.xhp
bm_id3149500
help.text
<bookmark_value>formula cursor in $[officename] Math</bookmark_value><bookmark_value>cursor; in $[officename] Math</bookmark_value> <bookmark_value>kurzor pro vzorce v $[officename] Math</bookmark_value><bookmark_value>kurzor; v $[officename] Math</bookmark_value>
03010000.xhp
par_id3146966
help.text
Double-clicking a character or symbol in the document moves the focus of the cursor to the <emph>Commands</emph> window and highlights its respective position. Poklepání na znak nebo symbol v dokumentu přesune zaměření kurzoru do okna <emph>Příkazy</emph> a zvýrazní polohu kurzoru.
03010000.xhp
tit
help.text
Formula Cursor Kurzor pro vzorce
03010000.xhp
hd_id3149500
help.text
Formula Cursor Kurzor pro vzorce
03010000.xhp
par_id3153916
help.text
<variable id="cursor"><ahelp hid="SID_FORMULACURSOR">Use this icon on the Tools bar to turn the Formula Cursor on or off.</ahelp> The part of the formula where the cursor is positioned in the <emph>Commands</emph> window is marked with a thin border when the formula cursor is active.</variable> <variable id="cursor"><ahelp hid="SID_FORMULACURSOR">Klepnutím na tuto ikonu na liště Nástroje lze zapnout nebo vypnout kurzor ve vzorci.</ahelp> Je-li kurzor ve vzorci aktivní, potom je část vzorce, ve které je umístěn kurzor v okně <emph>Příkazy</emph>, označena tenkým okrajem.</variable>
03010000.xhp
par_id3150048
help.text
You can also click a position in the document to move the cursor to its corresponding position in the <emph>Commands</emph> window. Klepnutím na určité místo v dokumentu lze také přemístit kurzor na odpovídající místo v okně <emph>Příkazy</emph>.