Context English Ukrainian
main0000.xhp
tit
help.text
Welcome to the $[officename] Math Help Ласкаво просимо до Довідки з $[officename] Math
main0000.xhp
hd_id3148868
help.text
Welcome to the $[officename] Math Help Ласкаво просимо до Довідки з $[officename] Math
main0000.xhp
hd_id3153915
help.text
How to Work With $[officename] Math Робота з $[officename] Math
main0000.xhp
par_id3143229
help.text
<link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="Formula Reference Tables">Formula Reference Tables</link> <link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="Таблиці посилань на формули">Таблиці посилань на формули</link>
main0000.xhp
hd_id3153808
help.text
$[officename] Math Menus, Toolbars, and Keys Меню, панелі інструментів і клавіші $[officename] Math
main0000.xhp
par_id3143269
help.text
Have a look at <link href="https://www.dmaths.org">www.dmaths.org</link> for a set of additional %PRODUCTNAME Math icons and macros. Відвідайте <link href="https://www.dmaths.org">www.dmaths.org</link>, щоб отримати набір додаткових піктограм і макросів %PRODUCTNAME Math.
main0100.xhp
tit
help.text
Menus Меню
main0100.xhp
hd_id3149021
help.text
<variable id="main0100"><link href="text/smath/main0100.xhp" name="Menus">Menus</link></variable> <variable id="main0100"><link href="text/smath/main0100.xhp" name="Меню">Меню</link></variable>
main0100.xhp
par_id3154702
help.text
The menu bar contains all the commands for working with $[officename] Math. It contains a list of all the available operators as well as the commands for editing, viewing, arranging, formatting and printing formula documents and the objects contained in them. Most of the menu commands are only available when you are creating or editing a formula. Панель меню містить всі команди для роботи з $[officename] Math. У ній розташовано список всіх доступних операторів, а також пункти меню для зміни, перегляду, впорядкування, форматування і друку документів формул і об’єктів, що в них містяться. Більшість пунктів меню доступні, лише якщо ви створюєте або змінюєте формулу.
main0101.xhp
tit
help.text
File Файл
main0101.xhp
hd_id3149018
help.text
<link href="text/smath/main0101.xhp" name="File">File</link> <link href="text/smath/main0101.xhp" name="Файл">Файл</link>
main0101.xhp
par_id3155959
help.text
This menu contains the general commands for working with formula documents, such as open, save and print. У цьому меню зібрано загальні команди для роботи з документами формул такі, як команди відкриття, збереження і друк.
main0102.xhp
tit
help.text
Edit Зміни
main0102.xhp
hd_id3156385
help.text
<link href="text/smath/main0102.xhp" name="Edit">Edit</link> <link href="text/smath/main0102.xhp" name="Зміни">Зміни</link>
main0102.xhp
par_id3145790
help.text
The commands in this menu are used to edit formulas. In addition to basic commands, (for example, copying contents) there are functions specific to $[officename] Math such as searching for placeholders or errors. Команди цього меню використовуються для зміни формул. Крім основних команд (наприклад, копіювання вмісту) у ньому розміщено притаманні лише $[officename] Math функції такі, як пошук маркерів або помилок.
main0103.xhp
tit
help.text
View Вигляд
main0103.xhp
hd_id3155064
help.text
<link href="text/smath/main0103.xhp" name="View">View</link> <link href="text/smath/main0103.xhp" name="Вигляд">Вигляд</link>
main0103.xhp
par_id3147338
help.text
Sets the display scale and defines which elements you want to be visible. Most of the commands that you can enter into the <emph>Commands</emph> window can also be accessed through a mouse click if you have already opened the Elements pane with <link href="text/smath/01/03090000.xhp" name="View - Elements"><menuitem>View - Elements</menuitem></link>. Встановлює масштаб перегляду та визначає, які елементи потрібно зробити видимими. До більшості команд, які можна знайти у вікні <emph>Команди</emph>, також можна дістатись клацанням миші, якщо у Вас вже відкрита панель «Елементи» через <link href="text/smath/01/03090000.xhp" name="View - Elements"><menuitem>Перегляд - Елементи</menuitem></link>.
main0103.xhp
hd_id3150205
help.text
<link href="text/shared/01/03010000.xhp" name="Zoom">Zoom</link> <link href="text/shared/01/03010000.xhp" name="Масштаб">Масштаб</link>
main0105.xhp
tit
help.text
Format Формат