Context English Norwegian Bokmål
main0105.xhp
hd_id3149121
help.text
<link href="text/smath/main0105.xhp" name="Format">Format</link> <link href="text/smath/main0105.xhp" name="Format">Format</link>
main0105.xhp
par_id3149018
help.text
This menu contains commands needed to format formulas. Denne menyen inneholder kommandoene du trenger for å formatere formler.
main0105.xhp
hd_id3156385
help.text
<link href="text/smath/01/05010000.xhp" name="Fonts">Fonts</link> <link href="text/smath/01/05010000.xhp" name="Fonts">Skrifter</link>
main0105.xhp
hd_id3154656
help.text
<link href="text/smath/01/05020000.xhp" name="Font Size">Font Size</link> <link href="text/smath/01/05020000.xhp" name="Font Size">Skriftstørrelse</link>
main0105.xhp
hd_id3154484
help.text
<link href="text/smath/01/05030000.xhp" name="Spacing">Spacing</link> <link href="text/smath/01/05030000.xhp" name="Spacing">Avstand</link>
main0105.xhp
hd_id3151242
help.text
<link href="text/smath/01/05040000.xhp" name="Alignment">Alignment</link> <link href="text/smath/01/05040000.xhp" name="Alignment">Justering</link>
main0106.xhp
tit
help.text
Tools Verktøy
main0106.xhp
hd_id3149019
help.text
<link href="text/smath/main0106.xhp" name="Tools">Tools</link> <link href="text/smath/main0106.xhp" name="Tools">Verktøy</link>
main0106.xhp
par_id3155959
help.text
Use this menu to open and edit the symbol catalog, or import an external formula as a data file or via clipboard. The program interface can be adjusted to meet your requirements. You can also change the program options. Bruk denne menyen til å åpne og redigere symbolkatalogen, eller til å importere en ekstern formel som en datafil. Programmets grensesnitt kan tilpasses etter dine ønsker. Du kan også endre programminnstillingene.
main0106.xhp
hd_id3150206
help.text
<link href="text/smath/01/06020000.xhp#importfile" name="Import Formula">Import Formula</link> <link href="text/smath/01/06020000.xhp#importfile" name="Import Formula">Importer formel</link>
main0106.xhp
hd_id3150207
help.text
<link href="text/smath/01/06020000.xhp#importclipboard" name="Import MathML">Import MathML from Clipboard</link> <link href="text/smath/01/06020000.xhp#importclipboard" name="Import MathML">Importer MathML fra utklippstavlen</link>
main0106.xhp
hd_id3145385
help.text
<link href="text/shared/01/06140000.xhp" name="Customize">Customize</link> <link href="text/shared/01/06140000.xhp" name="Customize">Tilpass</link>
main0107.xhp
tit
help.text
Window Vindu
main0107.xhp
hd_id3155066
help.text
<link href="text/smath/main0107.xhp" name="Window">Window</link> <link href="text/smath/main0107.xhp" name="Window">Vindu</link>
main0107.xhp
par_id3147339
help.text
In the Window menu, you can open a new window and see the document list. I menyen «Vindu» kan du åpne et nytt vindu og se dokumentlisten.
main0200.xhp
tit
help.text
Toolbars Verktøylinjer
main0200.xhp
hd_id3149121
help.text
<variable id="main0200"><link href="text/smath/main0200.xhp" name="Toolbars">Toolbars</link></variable> <variable id="main0200"><link href="text/smath/main0200.xhp" name="Toolbars">Verktøylinjer</link></variable>
main0200.xhp
par_id3147338
help.text
The default toolbars available when working with an activated formula document in $[officename] Math are described here. You can customize the toolbars to meet your requirements by moving, deleting or adding new icons. Her beskrives standardverktøylinjene som er tilgjengelige når du arbeider med et formeldokument i $[officename] Math. Verktøylinjene kan tilpasses ved å flytte, slette eller legge til nye ikoner.
main0202.xhp
tit
help.text
Status Bar Statuslinjen
main0202.xhp
hd_id3150749
help.text
<link href="text/smath/main0202.xhp" name="Status Bar">Status Bar</link> <link href="text/smath/main0202.xhp" name="Status Bar">Statuslinjen</link>