Context English Czech
main0105.xhp
hd_id3149121
help.text
<link href="text/smath/main0105.xhp" name="Format">Format</link> <link href="text/smath/main0105.xhp" name="Formát">Formát</link>
main0103.xhp
hd_id3155064
help.text
<link href="text/smath/main0103.xhp" name="View">View</link> <link href="text/smath/main0103.xhp" name="Zobrazit">Zobrazit</link>
main0102.xhp
hd_id3156385
help.text
<link href="text/smath/main0102.xhp" name="Edit">Edit</link> <link href="text/smath/main0102.xhp" name="Upravit">Upravit</link>
main0101.xhp
hd_id3149018
help.text
<link href="text/smath/main0101.xhp" name="File">File</link> <link href="text/smath/main0101.xhp" name="Soubor">Soubor</link>
main0203.xhp
hd_id3151242
help.text
<link href="text/smath/02/03010000.xhp" name="Formula Cursor">Formula Cursor</link> <link href="text/smath/02/03010000.xhp" name="Kurzor pro vzorce">Kurzor pro vzorce</link>
main0106.xhp
hd_id3150206
help.text
<link href="text/smath/01/06020000.xhp#importfile" name="Import Formula">Import Formula</link> <link href="text/smath/01/06020000.xhp#importfile" name="Importovat vzorec">Importovat vzorec</link>
main0106.xhp
hd_id3150207
help.text
<link href="text/smath/01/06020000.xhp#importclipboard" name="Import MathML">Import MathML from Clipboard</link> <link href="text/smath/01/06020000.xhp#importclipboard" name="Importovat MathML">Importovat MathML ze schránky</link>
main0105.xhp
hd_id3151242
help.text
<link href="text/smath/01/05040000.xhp" name="Alignment">Alignment</link> <link href="text/smath/01/05040000.xhp" name="Zarovnání">Zarovnání</link>
main0105.xhp
hd_id3154484
help.text
<link href="text/smath/01/05030000.xhp" name="Spacing">Spacing</link> <link href="text/smath/01/05030000.xhp" name="Prokládání znaků">Prokládání znaků</link>
main0105.xhp
hd_id3154656
help.text
<link href="text/smath/01/05020000.xhp" name="Font Size">Font Size</link> <link href="text/smath/01/05020000.xhp" name="Velikosti písma">Velikosti písma</link>
main0105.xhp
hd_id3156385
help.text
<link href="text/smath/01/05010000.xhp" name="Fonts">Fonts</link> <link href="text/smath/01/05010000.xhp" name="Písma">Písma</link>
main0000.xhp
par_id3143229
help.text
<link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="Formula Reference Tables">Formula Reference Tables</link> <link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="Referenční tabulky vzorců">Referenční tabulky vzorců</link>
main0106.xhp
hd_id3145385
help.text
<link href="text/shared/01/06140000.xhp" name="Customize">Customize</link> <link href="text/shared/01/06140000.xhp" name="Přizpůsobit">Přizpůsobit</link>
main0103.xhp
hd_id3150205
help.text
<link href="text/shared/01/03010000.xhp" name="Zoom">Zoom</link> <link href="text/shared/01/03010000.xhp" name="Přiblížení">Přiblížení</link>
main0000.xhp
hd_id3153915
help.text
How to Work With $[officename] Math Jak pracovat s $[officename] Math
main0503.xhp
par_id3150213
help.text
If you are familiar with the $[officename] Math language, you can also type a formula directly into the document. For example, type this formula into a text document: "a sup 2 + b sup 2 = c sup 2". Select this text and choose <emph>Insert - Object - Formula</emph>. The text will be converted into a formatted formula. Jakmile se lépe seznámíte s aplikací $[officename] Math, můžete vzorce vkládat také přímo do dokumentu. Napište v textovém dokumentu například tento vzorec: "a sup 2 + b sup 2 = c sup 2". Vyberte tento text a zvolte <emph>Vložit - Objekt - Vzorec</emph>. Text bude převeden na formátovaný vzorec.
main0100.xhp
par_id3154702
help.text
The menu bar contains all the commands for working with $[officename] Math. It contains a list of all the available operators as well as the commands for editing, viewing, arranging, formatting and printing formula documents and the objects contained in them. Most of the menu commands are only available when you are creating or editing a formula. Hlavní nabídka obsahuje všechny příkazy pro práci s aplikací $[officename] Math. Obsahuje seznam všech dostupných operátorů a také příkazy pro úpravu, zobrazení, uspořádání, formátování, tisk a další zpracování dokumentů se vzorci a objekty, které tyto dokumenty obsahují. Většina příkazů v nabídkách je k dispozici pouze při vytváření nebo úpravě vzorce.
main0503.xhp
tit
help.text
$[officename] Math Features Funkce obsažené v aplikaci $[officename] Math
main0105.xhp
tit
help.text
Format Formát
main0503.xhp
par_id3153001
help.text
<ahelp hid="HID_SMA_COMMAND_WIN_EDIT">Use the $[officename] Math Commands window to enter and edit formulas. As you make entries in the Commands window, you see the results in the document.</ahelp> To maintain an overview when creating long and complicated formulas, use the Formula Cursor on the Tools bar. When this function is activated, the cursor location within the Commands window is also shown in the text window. <ahelp hid="HID_SMA_COMMAND_WIN_EDIT">V okně Příkazy aplikace $[officename] Math můžete zadávat a upravovat vzorce. Když zadáte příkazy v tomto okně, uvidíte výsledek v dokumentu.</ahelp> Abyste si udrželi přehled při vytváření dlouhých a složitých vzorců, aktivujte si na liště Nástroje Kurzor pro vzorce. Je-li tato funkce aktivní, zobrazuje se pozice kurzoru také v textovém okně.