Context English Basque
01170000.xhp
tit
help.text
Export Esportatu
01170000.xhp
bm_id3153728
help.text
<bookmark_value>Presentation HTML export</bookmark_value> <bookmark_value>Drawing HTML export</bookmark_value><bookmark_value>exporting;to HTML format</bookmark_value> <bookmark_value>aurkezpenen HTML esportazioa</bookmark_value> <bookmark_value>marrazkien HTML esportazioa</bookmark_value><bookmark_value>esportatzea;HTML formatura</bookmark_value>
01170000.xhp
hd_id3153728
help.text
<link href="text/simpress/01/01170000.xhp" name="Export">Export</link> <link href="text/simpress/01/01170000.xhp" name="Export">Esportatu</link>
01170000.xhp
par_id3150715
help.text
<variable id="dokuveroe"><ahelp hid=".">Exports your presentation or drawing and sets the export options.</ahelp></variable> <variable id="dokuveroe"><ahelp hid=".">Aurkezpena edo marrazkia esportatzen du eta esportatzeko aukerak ezartzen ditu.</ahelp></variable>
01170000.xhp
par_id3154254
help.text
The following file formats present you with additional export options after you click <emph>Save</emph>: Ondorengo fitxategi-formatuek esportazio-aukera osagarriak eskaintzen dituzte <emph>Gorde</emph> sakatutakoan:
01170000.xhp
par_id3155961
help.text
<link href="text/shared/autopi/01110000.xhp" name="HTML Document">HTML Document</link>, <link href="text/shared/00/00000200.xhp" name="Image Options">JPEG, SVM/WMF/PICT/MET, BMP, GIF, EPS, PNG, PBM, PPM, PGM</link>. <link href="text/shared/autopi/01110000.xhp" name="HTML Document">HTML dokumentua</link>, <link href="text/shared/00/00000200.xhp" name="Image Options">JPEG, SVM/WMF/PICT/MET, BMP, GIF, EPS, PNG, PBM, PPM, PGM</link>.
01170000.xhp
par_id3153817
help.text
If you choose "HTML Document" as your file format, the <emph>HTML Export </emph><link href="text/shared/autopi/01110000.xhp" name="AutoPilot">Wizard</link> appears. This wizard guides you through the export process and includes the option to save the pictures in your presentation in GIF or JPG format. "HTML dokumentua" aukeratzen baduzu fitxategi-formatu gisa, <emph>HTML esportazioaren </emph><link href="text/shared/autopi/01110000.xhp" name="Morroia">morroia</link> agertuko da. Morroiak esportazio-prozesuan gidatuko zaitu, eta aurkezpeneko irudiak GIF edo JPG formatuan gordetzeko aukera eskaintzen du.
01170000.xhp
par_id3148604
help.text
<link href="text/shared/01/01070001.xhp" name="Export dialog">Export dialog</link> <link href="text/shared/01/01070001.xhp" name="Export dialog">Esportatu elkarrizketa-koadroa</link>
01170000.xhp
par_id3159208
help.text
<link href="text/shared/00/00000020.xhp" name="Information on Import and Export Filters">Information on Import and Export Filters</link> <link href="text/shared/00/00000020.xhp" name="Information on Import and Export Filters">Inportazio- eta esportazio-iragazkiei buruzko informazioa</link>
01180001.xhp
tit
help.text
Page Orrialdea
01180001.xhp
bm_id3154011
help.text
<bookmark_value>slides; formatting</bookmark_value> <bookmark_value>formatting;slides</bookmark_value> <bookmark_value>diapositibak; formatua</bookmark_value> <bookmark_value>formatua;diapositibak</bookmark_value>
01180001.xhp
hd_id3154011
help.text
<link href="text/simpress/01/01180001.xhp" name="Page">Page</link> <link href="text/simpress/01/01180001.xhp" name="Page">Orrialdea</link>
01180001.xhp
par_id3153416
help.text
Sets page orientation, page margins, background and other layout options. Orrialdearen orientazioa, marjinak, atzeko planoa eta beste diseinu-aukera batzuk ezartzen ditu.
01180001.xhp
hd_id3155445
help.text
Paper format Paper-formatua
01180001.xhp
hd_id3154703
help.text
Format Formatua
01180001.xhp
par_id3150299
help.text
Select a paper format supported by your printer. You can also create a custom page size by selecting <emph>User </emph>and entering the size dimensions in the <emph>Width</emph> and <emph>Height</emph> boxes. Hautatu inprimagailuak onartzen duen paper-formatua. Orrialde-tamaina pertsonalizatua ere sor dezakezu. Horretarako, hautatu <emph>Erabiltzailea</emph> eta sartu neurriak <emph>Zabalera</emph> eta <emph>Altuera</emph> koadroetan.
01180001.xhp
hd_id3154659
help.text
Width Zabalera
01180001.xhp
par_id3152992
help.text
Shows the width of the paper format you selected in the <emph>Format </emph>box. If you selected the <emph>User </emph>format, enter a value for the width of the page. <emph>Formatua</emph> koadroan hautatutako paper-formatuaren zabalera erakusten du. <emph>Erabiltzailea</emph> formatua hautatu baduzu, sartu orrialdearen zabaleraren balioa.
01180001.xhp
hd_id3153816
help.text
Height Altuera
01180001.xhp
par_id3149945
help.text
Shows the height of the paper format you selected in the <emph>Format </emph>box. If you selected the <emph>User </emph>format, enter a value for the height of the page. <emph>Formatua</emph> koadroan hautatutako paper-formatuaren altuera erakusten du. <emph>Erabiltzailea</emph> formatua hautatu baduzu, sartu orrialdearen altueraren balioa.