Context English Dutch
00000004.xhp
par_id8789025
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Opens a dialog to save the selected bitmap picture as a file. The default file format is the internal format of the image.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Opent een dialoogvenster waarin de geselecteerde bitmapafbeelding als een bestand kan worden opgeslagen. De standaardbestandsindeling is de interne indeling van de afbeelding.</ahelp>
00000004.xhp
par_id5316324
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Opens the Custom Animation sidebar deck.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Opent het paneel Aangepaste animatie in de Zijbalk.</ahelp>
00000004.xhp
par_id3157979
help.text
Alignment Uitlijning
00000004.xhp
par_id3153013
help.text
Arrange Schikken
00000413.xhp
par_id3153110
help.text
Behind Object Achter het object
00000402.xhp
par_id3145171
help.text
Choose <emph>Edit - Duplicate</emph> Kies <emph>Bewerken – Dupliceren</emph>
00000405.xhp
par_id3146316
help.text
Choose <emph>Format - Interaction</emph> Kies <emph> Opmaak - Interactie</emph>
00000405.xhp
par_id3154765
help.text
Choose <emph>Format - Layer</emph> (only $[officename] Draw) Kies <emph>Opmaak - Laag</emph> (alleen in $[officename] Draw)
00000407.xhp
par_id3152576
help.text
Choose <emph>Insert - Animated Image</emph> Kies <emph>Invoegen - Geanimeerde afbeelding</emph>
00000403.xhp
par_idN10B74
help.text
Choose <emph>Insert - Date and time</emph> Kies <emph>Invoegen - Datum en tijd</emph>
00000403.xhp
par_idN10B57
help.text
Choose <emph>Insert - Header and Footer</emph> Kies <emph>Beeld - Koptekst en voettekst</emph>
00000404.xhp
par_id3155376
help.text
Choose <emph>Insert - Insert Snap Point/Line</emph> (<item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Draw only) Kies <emph>Invoegen - Vangpunt/-lijn invoegen</emph> (alleen in <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Draw)
00000404.xhp
par_id3147002
help.text
Choose <emph>Insert - Layer</emph> (<item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Draw only) Kies <emph>Invoegen - Laag</emph> (alleen in <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Draw)
00000403.xhp
par_idN10B6E
help.text
Choose <emph>Insert - Page number</emph> Kies <emph>Invoegen - Paginanummer</emph>
00000404.xhp
par_id3151239
help.text
Choose <emph>Insert - Table</emph> Kies <emph>Invoegen - Tabel</emph>
00000413.xhp
par_id3150654
help.text
Choose <emph>Shape - Arrange - Behind Object</emph> (<item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Draw only) Kies <emph>Vorm - Schikken - Achter het object</emph> (alleen in <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Draw)
00000413.xhp
par_id3153008
help.text
Choose <emph>Shape - Arrange - In Front of Object</emph> (<item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Draw only) Kies <emph>Vorm - Schikken - Vóór het object</emph> (alleen in <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Draw)
00000413.xhp
par_id3150002
help.text
Choose <emph>Shape - Arrange - Reverse</emph> (<item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Draw only) Kies <emph>Vorm - Schikken - Verwisselen</emph> (alleen in <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Draw)
00000413.xhp
par_id3153920
help.text
Choose <emph>Shape - Break</emph> (<item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Draw only) Kies <emph>Vorm - Verbreken</emph> (alleen in <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Draw)
00000413.xhp
par_id3145298
help.text
Choose <emph>Shape - Combine</emph> (<item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Draw only) Kies <emph>Vorm - Samenvoegen</emph> (alleen in <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Draw)