Context English Dutch
00000407.xhp
par_id3154754
help.text
Custom Animation Aangepaste animatie
00000413.xhp
par_id3153110
help.text
Behind Object Achter het object
00000004.xhp
par_id8789025
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Opens a dialog to save the selected bitmap picture as a file. The default file format is the internal format of the image.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Opent een dialoogvenster waarin de geselecteerde bitmapafbeelding als een bestand kan worden opgeslagen. De standaardbestandsindeling is de interne indeling van de afbeelding.</ahelp>
00000004.xhp
par_id5316324
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Opens the Custom Animation sidebar deck.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Opent het paneel Aangepaste animatie in de Zijbalk.</ahelp>
00000004.xhp
par_id3150202
help.text
Curve Boog
00000004.xhp
par_id3147344
help.text
Ellipse Ellips
00000403.xhp
par_id3150134
help.text
F5 F5
00000413.xhp
par_id3150537
help.text
<image id="img_id3145233" src="cmd/sc_beforeobject.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3145233">Icon</alt></image> <image id="img_id3145233" src="cmd/sc_beforeobject.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3145233">Pictogram</alt></image>
00000404.xhp
par_id3156397
help.text
<image id="img_id3145237" src="cmd/sc_inserttoolbox.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3145237">Icon</alt></image> <image id="img_id3145237" src="cmd/sc_inserttoolbox.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3145237">Pictogram</alt></image>
00000404.xhp
par_id3163703
help.text
<image id="img_id3145361" src="cmd/sc_grid.png" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3145361">Icon Insert Table</alt></image> <image id="img_id3145361" src="cmd/sc_grid.png" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3145361">Pictogram Tabel invoegen</alt></image>
00000413.xhp
par_id3150865
help.text
<image id="img_id3145597" src="cmd/sc_behindobject.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3145597">Icon</alt></image> <image id="img_id3145597" src="cmd/sc_behindobject.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3145597">Pictogram</alt></image>
00000407.xhp
par_id3155603
help.text
<image id="img_id3149400" src="cmd/sc_customanimation.png" width="0.1665inch" height="0.1665inch"><alt id="alt_id3149400">Icon</alt></image> <image id="img_id3149400" src="cmd/sc_customanimation.png" width="0.1665inch" height="0.1665inch"><alt id="alt_id3149400">Pictogram</alt></image>
00000004.xhp
par_id3156449
help.text
<image id="img_id3149409" src="cmd/sc_objectalign.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3149409">Icon</alt></image> <image id="img_id3149409" src="cmd/sc_objectalign.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3149409">Pictogram</alt></image>
00000405.xhp
par_id3154649
help.text
<image id="img_id3150205" src="cmd/sc_animationeffects.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3150205">Icon Interaction</alt></image> <image id="img_id3150205" src="cmd/sc_animationeffects.svg" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3150205">Pictogram Interactie</alt></image>
00000004.xhp
par_id3150749
help.text
<image id="img_id3155065" src="cmd/sc_ellipse.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3155065">Icon</alt></image> <image id="img_id3155065" src="cmd/sc_ellipse.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3155065">Pictogram</alt></image>
00000413.xhp
par_id3154327
help.text
<image id="img_id3155439" src="cmd/sc_reverseorder.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3155439">Icon</alt></image> <image id="img_id3155439" src="cmd/sc_reverseorder.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3155439">Pictogram</alt></image>
00000004.xhp
par_id3147435
help.text
<image id="img_id3156441" src="cmd/sc_rect.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3156441">Icon</alt></image> <image id="img_id3156441" src="cmd/sc_rect.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3156441">Pictogram</alt></image>
00000004.xhp
par_id3159208
help.text
<image id="img_id3159231" src="cmd/sc_bringtofront.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3159231">Icon</alt></image> <image id="img_id3159231" src="cmd/sc_bringtofront.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3159231">Pictogram</alt></image>
00000004.xhp
par_id3147004
help.text
<image id="img_id3159236" src="cmd/sc_linetoolbox.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3159236">Icon</alt></image> <image id="img_id3159236" src="cmd/sc_linetoolbox.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3159236">Pictogram</alt></image>
slide_menu.xhp
par_id3685251
help.text
<image id="img_id3183073" src="cmd/sc_insertpage.png" width="0.566cm" height="0.566cm"><alt id="alt_id3183073">Icon</alt></image> <image id="img_id3183073" src="cmd/sc_insertpage.png" width="0.566cm" height="0.566cm"><alt id="alt_id3183073">Pictogram</alt></image>