Context English Dutch
00000004.xhp
hd_id3149655
help.text
<variable id="wie">To access this command </variable> <variable id="wie">Zo kunt u deze opdracht oproepen: </variable>
00000004.xhp
par_id3145801
help.text
Rectangle Rechthoek
00000004.xhp
par_id3147004
help.text
<image id="img_id3159236" src="cmd/sc_linetoolbox.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3159236">Icon</alt></image> <image id="img_id3159236" src="cmd/sc_linetoolbox.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3159236">Pictogram</alt></image>
00000004.xhp
par_id3147344
help.text
Ellipse Ellips
00000004.xhp
par_id3147435
help.text
<image id="img_id3156441" src="cmd/sc_rect.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3156441">Icon</alt></image> <image id="img_id3156441" src="cmd/sc_rect.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3156441">Pictogram</alt></image>
00000004.xhp
par_id3150202
help.text
Curve Boog
00000004.xhp
par_id3150749
help.text
<image id="img_id3155065" src="cmd/sc_ellipse.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3155065">Icon</alt></image> <image id="img_id3155065" src="cmd/sc_ellipse.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3155065">Pictogram</alt></image>
00000004.xhp
par_id3153013
help.text
Arrange Schikken
00000004.xhp
par_id3156449
help.text
<image id="img_id3149409" src="cmd/sc_objectalign.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3149409">Icon</alt></image> <image id="img_id3149409" src="cmd/sc_objectalign.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3149409">Pictogram</alt></image>
00000004.xhp
par_id3157979
help.text
Alignment Uitlijning
00000004.xhp
par_id3159208
help.text
<image id="img_id3159231" src="cmd/sc_bringtofront.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3159231">Icon</alt></image> <image id="img_id3159231" src="cmd/sc_bringtofront.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3159231">Pictogram</alt></image>
00000004.xhp
par_id5316324
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Opens the Custom Animation sidebar deck.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Opent het paneel Aangepaste animatie in de Zijbalk.</ahelp>
00000004.xhp
par_id8789025
help.text
<ahelp hid="." visibility="hidden">Opens a dialog to save the selected bitmap picture as a file. The default file format is the internal format of the image.</ahelp> <ahelp hid="." visibility="hidden">Opent een dialoogvenster waarin de geselecteerde bitmapafbeelding als een bestand kan worden opgeslagen. De standaardbestandsindeling is de interne indeling van de afbeelding.</ahelp>
00000004.xhp
tit
help.text
To access this command Om toegang te krijgen tot deze functie
00000401.xhp
hd_id3153188
help.text
File Menu Menu Bestand
00000401.xhp
par_id3146974
help.text
<variable id="dtvlc">Choose <emph>File - Export</emph></variable> <variable id="dtvlc">Kies <emph>Bestand – Exporteren</emph>.</variable>
00000401.xhp
tit
help.text
File Menu Menu Bestand
00000402.xhp
hd_id3150792
help.text
Edit Menu Menu Bewerken
00000402.xhp
par_id3145171
help.text
Choose <emph>Edit - Duplicate</emph> Kies <emph>Bewerken – Dupliceren</emph>
00000402.xhp
par_id3147397
help.text
<variable id="baebl">Open the context menu of an inserted layer, then choose <emph>Delete Layer</emph></variable> <variable id="baebl">Open het contextmenu van een ingevoegde laag, en kies <emph>Laag verwijderen</emph></variable>