Context English Ukrainian
save_image.xhp
par_id91566150694760
help.text
Choose <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS"><menuitem>Slide</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Page</menuitem></defaultinline></switchinline> - <menuitem>Save Background Image</menuitem>. Оберіть <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS"><menuitem>Слайд</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Сторінка</menuitem></defaultinline></switchinline> - <menuitem>Зберегти фонове зображення</menuitem>.
save_image.xhp
par_id291566144541584
help.text
Opens the <emph>Export Image</emph> dialog to save the background image of the current <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">slide</caseinline><defaultinline>page</defaultinline></switchinline>. Select the image file format in the Filter box, enter a file name for the image and click <emph>Save</emph>. Відкриває діалог <emph>Експорт зображення</emph> для збереження фонового зображення поточного <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">слайду</caseinline><defaultinline>сторінки</defaultinline></switchinline>. Оберіть формат файлу зображення у списку Фільтр, введіть назву файлу і натисніть <emph>Зберегти</emph>.
save_image.xhp
par_id841566144548379
help.text
Depending on the file format chosen, a dialog appears to set the image format properties. Залежно від обраного формату файлу діалог запропонує налаштувати властивості зображення.
set_image_background.xhp
tit
help.text
Set Image Background Задати фонове зображення
set_image_background.xhp
bm_id561566144886972
help.text
<bookmark_value>page;set background image</bookmark_value><bookmark_value>slide;set background image</bookmark_value><bookmark_value>page background image;set</bookmark_value><bookmark_value>slide background image;set</bookmark_value> <bookmark_value>сторінка;встановлення фонового зображення</bookmark_value><bookmark_value>слайд;задати фонове зображення</bookmark_value><bookmark_value>фонове зображення сторінки;встановити</bookmark_value><bookmark_value>фонове зображення слайду;призначити</bookmark_value>
set_image_background.xhp
hd_id881566143431255
help.text
<link href="text/shared/menu/set_image_background.xhp" name="setbackgroundimage">Set Background Image</link> <link href="text/shared/menu/set_image_background.xhp" name="setbackgroundimage">Задати фонове зображення</link>
set_image_background.xhp
par_id121566143431256
help.text
<variable id="setimagebackground"><ahelp hid=".uno:SelectBackground">Set the image background of the <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">slide</caseinline><defaultinline>page</defaultinline></switchinline>.</ahelp></variable> <variable id="setimagebackground"><ahelp hid=".uno:SelectBackground">Встановіть фонове зображення <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">слайду</caseinline><defaultinline>сторінки</defaultinline></switchinline>.</ahelp></variable>
set_image_background.xhp
par_id91566150694760
help.text
Choose <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS"><menuitem>Slide</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Page</menuitem></defaultinline></switchinline> - <menuitem>Set Background Image</menuitem>. Оберіть <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS"><menuitem>Слайд</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Властивості</menuitem></defaultinline></switchinline> - <menuitem>Тло</menuitem>.
set_image_background.xhp
par_id291566144541584
help.text
Opens the <emph>Set Image Background</emph> dialog to set the background image of the current <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">slide</caseinline><defaultinline>page</defaultinline></switchinline>. Select image file and press Open. З'явиться діалог <emph>Задати фонове зовраження</emph> для встановлення фонового зображення поточного <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">слайду</caseinline><defaultinline>сторінки</defaultinline></switchinline>. Оберіть файл зображення та натисніть Відкрити.