Context English Norwegian Nynorsk
save_image.xhp
par_id121566143431256
help.text
<variable id="variable name"><ahelp hid=".uno:SaveBackground">Saves the background image of the current <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">slide</caseinline><defaultinline>page</defaultinline></switchinline>.</ahelp></variable> <variable id="variable name"><ahelp hid=".uno:SaveBackground">Lagrar bakgrunnsbiletet for gjeldande<switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">lysbilete</caseinline><defaultinline>side</defaultinline></switchinline>.</ahelp></variable>
set_image_background.xhp
par_id121566143431256
help.text
<variable id="setimagebackground"><ahelp hid=".uno:SelectBackground">Set the image background of the <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">slide</caseinline><defaultinline>page</defaultinline></switchinline>.</ahelp></variable> <variable id="setimagebackground"><ahelp hid=".uno:SelectBackground">Sett biletbakgrunnen for <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">lysbiletet</caseinline><defaultinline>sida</defaultinline></switchinline>.</ahelp></variable>
insert_shape.xhp
par_id030720160644595417
help.text
This submenu contains symbols shapes like smiley face, heart, sun, moon, flower, puzzle, beveled shapes, and brackets. Denne undermenyen inneheld symbolformer som smilefjes, hjarta, sol, måne, blome, puslespel, fasettkantar og parentesar.
insert_shape.xhp
par_id030720160644597415
help.text
This submenu contains basic shapes like rectangles, circles, triangles, pentagon, hexagon, octagon, cylinder, and cube. Denne undermenyen inneheld Grunnformer som rektangel, sirkel, trekant, femkant, sekskant, åttekant, sylinder og terning.
insert_shape.xhp
par_id030720160629547675
help.text
Symbol Symbol
insert_shape.xhp
tit
help.text
Shape Form
set_image_background.xhp
tit
help.text
Set Image Background Set biletbakgrunnen
save_image.xhp
tit
help.text
Save Image Lagra bilete
set_image_background.xhp
par_id291566144541584
help.text
Opens the <emph>Set Image Background</emph> dialog to set the background image of the current <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">slide</caseinline><defaultinline>page</defaultinline></switchinline>. Select image file and press Open. Opnar dialogvindauget <emph>Set biletbakgrunn</emph> for å setja bakgrunnsbiletet for <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">det gjeldande lysbiletet</caseinline><defaultinline>den gjeldande sida</defaultinline></switchinline>. Merk biletfila og trykk «Opna».
save_image.xhp
par_id291566144541584
help.text
Opens the <emph>Export Image</emph> dialog to save the background image of the current <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">slide</caseinline><defaultinline>page</defaultinline></switchinline>. Select the image file format in the Filter box, enter a file name for the image and click <emph>Save</emph>. Opnar dialogvindauget <emph>Eksporter bilete</emph> for å lagra bakgrunnsbiletet frå <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">det gjeldande lysbiletet</caseinline><defaultinline>den gjeldande sida</defaultinline></switchinline>. Vel filformatet i filterboksen, skriv inn filnamnet og trykk <emph>Lagra</emph>.
set_image_background.xhp
hd_id881566143431255
help.text
<link href="text/shared/menu/set_image_background.xhp" name="setbackgroundimage">Set Background Image</link> <link href="text/shared/menu/set_image_background.xhp" name="setbackgroundimage">Sett bakgrunnsbilete</link>
save_image.xhp
hd_id881566143431255
help.text
<link href="text/shared/menu/save_image.xhp" name="savebackgroundimage">Save Background Image</link> <link href="text/shared/menu/save_image.xhp" name="savebackgroundimage">Lagra Bakgrunnsbilete</link>
insert_shape.xhp
hd_id030420161043484643
help.text
<link href="text/shared/menu/insert_shape.xhp">Shape</link> <link href="text/shared/menu/insert_shape.xhp">Form</link>
insert_form_control.xhp
hd_id030720160611303537
help.text
<link href="text/shared/menu/insert_form_control.xhp">Form Control</link> <link href="text/shared/menu/insert_form_control.xhp">Kontrollelement for skjema</link>
insert_chart.xhp
hd_id030420160945436725
help.text
<link href="text/shared/menu/insert_chart.xhp">Chart</link> <link href="text/shared/menu/insert_chart.xhp">Diagram</link>
insert_shape.xhp
hd_id030720160823321429
help.text
<link href="text/shared/02/01140000.xhp#line_title">Line</link> <link href="text/shared/02/01140000.xhp#line_title">Linje</link>
insert_shape.xhp
par_id030720160629548185
help.text
Line Linje
insert_form_control.xhp
tit
help.text
Form Control Menu Meny for skjemakontroll
save_image.xhp
par_id841566144548379
help.text
Depending on the file format chosen, a dialog appears to set the image format properties. Kva dialogvindauge som vert opna for å setja innstillingane for filformatet er avhengig av kva filformat som er vald.
set_image_background.xhp
par_id91566150694760
help.text
Choose <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS"><menuitem>Slide</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Page</menuitem></defaultinline></switchinline> - <menuitem>Set Background Image</menuitem>. Vel <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS"><menuitem>Lysbilete</menuitem></caseinline><defaultinline><menuitem>Side</menuitem></defaultinline></switchinline> → <menuitem>Lagra bakgrunnsbilete</menuitem>.