Context English Czech
insert_chart.xhp
tit
help.text
Chart Graf
insert_chart.xhp
hd_id030420160945436725
help.text
<link href="text/shared/menu/insert_chart.xhp">Chart</link> <link href="text/shared/menu/insert_chart.xhp">Graf</link>
insert_chart.xhp
par_id030420160947559665
help.text
<ahelp hid=".">Inserts a chart based on data from a cell or table range or with default data.</ahelp> <ahelp hid=".">Vloží graf zobrazující data z oblasti buněk či tabulky nebo výchozí data.</ahelp>
insert_form_control.xhp
tit
help.text
Form Control Menu Nabídka Ovládací prvek formuláře
insert_form_control.xhp
hd_id030720160611303537
help.text
<link href="text/shared/menu/insert_form_control.xhp">Form Control</link> <link href="text/shared/menu/insert_form_control.xhp">Ovládací prvek formuláře</link>
insert_form_control.xhp
par_id03072016061205929
help.text
<ahelp hid=".">This submenu contains form controls like a textbox, checkbox, option button, and listbox that can be inserted into the document.</ahelp> <ahelp hid=".">Tato podnabídka obsahuje ovládací prvky formuláře, které je možné vložit do dokumentu, například textové pole, zaškrtávací pole, tlačítko volby nebo pole seznamem.</ahelp>
insert_shape.xhp
tit
help.text
Shape Tvar
insert_shape.xhp
hd_id030420161043484643
help.text
<link href="text/shared/menu/insert_shape.xhp">Shape</link> <link href="text/shared/menu/insert_shape.xhp">Tvar</link>
insert_shape.xhp
par_id030420161051456436
help.text
<ahelp hid=".">This submenu contains common shapes like a line, circle, triangle, and square, or a symbol shape like a smiley face, heart, and flower that can be inserted into the document.</ahelp> <ahelp hid=".">Tato podnabídka obsahuje běžné tvary (čára, kruh, trojúhelník či čtverec) a tvary symbolů (smajlík, srdce, květina), které je možné vložit do dokumentu.</ahelp>
insert_shape.xhp
par_id030720160629548185
help.text
Line Čára
insert_shape.xhp
par_id030720160640091844
help.text
<ahelp hid=".">This submenu contains straight, freeform, curved and polygon line shapes.</ahelp> <ahelp hid=".">Tato podnabídka obsahuje rovnou čáru, čáru od ruky, křivku a mnohoúhelník.</ahelp>
insert_shape.xhp
hd_id030720160823321429
help.text
<link href="text/shared/02/01140000.xhp#line_title">Line</link> <link href="text/shared/02/01140000.xhp#line_title">Čára</link>
insert_shape.xhp
par_id030720160629546864
help.text
Basic Základní
insert_shape.xhp
par_id030720160644597415
help.text
This submenu contains basic shapes like rectangles, circles, triangles, pentagon, hexagon, octagon, cylinder, and cube. Tato podnabídka obsahuje základní tvary, například obdélníky, kruhy, trojúhelníky, pětiúhelník, šestiúhelník, osmiúhelník, válec a krychli.
insert_shape.xhp
par_id030720160629547675
help.text
Symbol Symbol
insert_shape.xhp
par_id030720160644595417
help.text
This submenu contains symbols shapes like smiley face, heart, sun, moon, flower, puzzle, beveled shapes, and brackets. Tato podnabídka obsahuje symboly, například smajlík, srdce, slunce, měsíc, květinu, puzzle, zkosené tvary a závorky.
save_image.xhp
tit
help.text
Save Image Uložit obrázek
save_image.xhp
bm_id561566144886972
help.text
<bookmark_value>page;save background image</bookmark_value> <bookmark_value>slide;save background image</bookmark_value> <bookmark_value>page background image;save</bookmark_value> <bookmark_value>slide background image;save</bookmark_value> <bookmark_value>stránka;uložit obrázek pozadí</bookmark_value> <bookmark_value>snímek;uložit obrázek pozadí</bookmark_value> <bookmark_value>obrázek pozadí stránky;uložit</bookmark_value> <bookmark_value>obrázek pozadí snímku;uložit</bookmark_value>
save_image.xhp
hd_id881566143431255
help.text
<link href="text/shared/menu/save_image.xhp" name="savebackgroundimage">Save Background Image</link> <link href="text/shared/menu/save_image.xhp" name="savebackgroundimage">Uložit obrázek pozadí</link>
save_image.xhp
par_id121566143431256
help.text
<variable id="variable name"><ahelp hid=".uno:SaveBackground">Saves the background image of the current <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">slide</caseinline><defaultinline>page</defaultinline></switchinline>.</ahelp></variable> <variable id="variable name"><ahelp hid=".uno:SaveBackground">Uloží obrázek pozadí aktuálního <switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">snímku</caseinline><defaultinline>stránky</defaultinline></switchinline>.</ahelp></variable>