Context English Galician
browserhelp.xhp
xap_id731567798901011
help.text
<variable id="xap_next">Next</variable> <variable id="xap_next">Seguinte</variable>
browserhelp.xhp
xap_id651567798907947
help.text
<variable id="xap_previous">Previous</variable> <variable id="xap_previous">Anterior</variable>
browserhelp.xhp
tit
help.text
Help Page Strings Cadeas da páxina de axuda
browserhelp.xhp
par_id991568223765528
help.text
<variable id="xap_match_all">Matching all words</variable> <variable id="xap_match_all">Coincidir con todas as palabras</variable>
browserhelp.xhp
par_id991525734084608
help.text
<variable id="contents">Contents</variable> <variable id="contents">Contido</variable>
browserhelp.xhp
par_id953832383493636
help.text
<variable id="pholderall">Search in all modules</variable> <variable id="pholderall">Procurar en tódolos módulos</variable>
browserhelp.xhp
par_id91568265911789
help.text
<variable id="xap_term_frequencies">Term frequencies: </variable> <variable id="xap_term_frequencies">Frecuencias do termo:</variable>
browserhelp.xhp
par_id91525734616233
help.text
<variable id="searchhelpcontents">Search help contents</variable> <variable id="searchhelpcontents">Buscar o contido da axuda</variable>
browserhelp.xhp
par_id901568266092266
help.text
<variable id="xap_matching">matching:</variable> <variable id="xap_matching">coincidencias:</variable>
browserhelp.xhp
par_id881525734289794
help.text
<variable id="LibreOfficeHelp">%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Help</variable> <variable id="LibreOfficeHelp">Axuda do %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION</variable>
browserhelp.xhp
par_id841569449577334
help.text
<variable id="xap_didyoumean">Did you mean:</variable> <variable id="xap_didyoumean">Quixo dicir isto?</variable>
browserhelp.xhp
par_id671567860834840
help.text
<variable id="xap_no_match">No documents match your query</variable> <variable id="xap_no_match">Ningún documento coincide coa súa consulta</variable>
browserhelp.xhp
par_id601525734140935
help.text
<variable id="index">Index</variable> <variable id="index">Índice</variable>
browserhelp.xhp
par_id531525734031068
help.text
<variable id="language">Language</variable> <variable id="language">Lingua</variable>
browserhelp.xhp
par_id511568266279483
help.text
<variable id="xap_relevant">Mark this document as relevant</variable> <variable id="xap_relevant">Marcar este documento como relevante</variable>
browserhelp.xhp
par_id491525733955136
help.text
<variable id="module">Module</variable> <variable id="module">Módulo</variable>
browserhelp.xhp
par_id421525736799965
help.text
<variable id="copyclip">Click on text to copy to clipboard</variable> <variable id="copyclip">Prema no texto para copialo no portapapeis</variable>
browserhelp.xhp
par_id411567800419493
help.text
<variable id="xap_searching_doc">Searching $nice{$dbsize} documents</variable> <variable id="xap_searching_doc">Buscando $nice{$dbsize} documentos</variable>
browserhelp.xhp
par_id401567800429827
help.text
<variable id="xap_searchtime">Search took $time seconds</variable> <variable id="xap_searchtime">A busca levou $time segundos</variable>
browserhelp.xhp
par_id381567799640454
help.text
<variable id="xap_modified">Modified:</variable> <variable id="xap_modified">Modificado:</variable>