Context English Galician
browserhelp.xhp
xap_id651567798907947
help.text
<variable id="xap_previous">Previous</variable> <variable id="xap_previous">Anterior</variable>
browserhelp.xhp
par_id381567799640454
help.text
<variable id="xap_modified">Modified:</variable> <variable id="xap_modified">Modificado:</variable>
browserhelp.xhp
par_id411567800419493
help.text
<variable id="xap_searching_doc">Searching $nice{$dbsize} documents</variable> <variable id="xap_searching_doc">Buscando $nice{$dbsize} documentos</variable>
browserhelp.xhp
par_id281567800425143
help.text
<variable id="xap_allmatches">All $nice{$msize} matches</variable> <variable id="xap_allmatches">Todos os resultados de $nice{$msize}</variable>
browserhelp.xhp
par_id401567800429827
help.text
<variable id="xap_searchtime">Search took $time seconds</variable> <variable id="xap_searchtime">A busca levou $time segundos</variable>
browserhelp.xhp
par_id671567860834840
help.text
<variable id="xap_no_match">No documents match your query</variable> <variable id="xap_no_match">Ningún documento coincide coa súa consulta</variable>
browserhelp.xhp
par_id991568223765528
help.text
<variable id="xap_match_all">Matching all words</variable> <variable id="xap_match_all">Coincidir con todas as palabras</variable>
browserhelp.xhp
par_id251568223770924
help.text
<variable id="xap_match_any">Matching any words</variable> <variable id="xap_match_any">Coincidir con calquera palabra</variable>
browserhelp.xhp
par_id111568264237145
help.text
<variable id="xap_about">of about $nice{$msize} matches</variable> <variable id="xap_about">dunhas $nice{$msize} coincidencias</variable>
browserhelp.xhp
par_id261568264244822
help.text
<variable id="xap_exactly">of exactly $nice{$msize} matches</variable> <variable id="xap_exactly">de exactamente $nice{$msize} coincidencias</variable>
browserhelp.xhp
par_id91568265911789
help.text
<variable id="xap_term_frequencies">Term frequencies: </variable> <variable id="xap_term_frequencies">Frecuencias do termo:</variable>
browserhelp.xhp
par_id901568266092266
help.text
<variable id="xap_matching">matching:</variable> <variable id="xap_matching">coincidencias:</variable>
browserhelp.xhp
par_id511568266279483
help.text
<variable id="xap_relevant">Mark this document as relevant</variable> <variable id="xap_relevant">Marcar este documento como relevante</variable>
browserhelp.xhp
par_id841569449577334
help.text
<variable id="xap_didyoumean">Did you mean:</variable> <variable id="xap_didyoumean">Quixo dicir isto?</variable>