Context English Galician
browserhelp.xhp
tit
help.text
Help Page Strings Cadeas da páxina de axuda
browserhelp.xhp
par_id491525733955136
help.text
<variable id="module">Module</variable> <variable id="module">Módulo</variable>
browserhelp.xhp
par_id531525734031068
help.text
<variable id="language">Language</variable> <variable id="language">Lingua</variable>
browserhelp.xhp
par_id991525734084608
help.text
<variable id="contents">Contents</variable> <variable id="contents">Contido</variable>
browserhelp.xhp
par_id601525734140935
help.text
<variable id="index">Index</variable> <variable id="index">Índice</variable>
browserhelp.xhp
par_id953832383493636
help.text
<variable id="pholderall">Search in all modules</variable> <variable id="pholderall">Procurar en tódolos módulos</variable>
browserhelp.xhp
par_id335427459543352
help.text
<variable id="pholderchosen">Search in chosen module</variable> <variable id="pholderchosen">Procurar no módulo selecionado</variable>
browserhelp.xhp
par_id191525734190260
help.text
<variable id="donate">Please support us!</variable> <variable id="donate">Precisamos da súa axuda!</variable>
browserhelp.xhp
par_id881525734289794
help.text
<variable id="LibreOfficeHelp">%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Help</variable> <variable id="LibreOfficeHelp">Axuda do %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION</variable>
browserhelp.xhp
par_id421525736799965
help.text
<variable id="copyclip">Click on text to copy to clipboard</variable> <variable id="copyclip">Prema no texto para copialo no portapapeis</variable>
browserhelp.xhp
par_id31525734624833
help.text
<variable id="selectmodule">Select Module</variable> <variable id="selectmodule">Seleccione un módulo</variable>
browserhelp.xhp
par_id1001525734619670
help.text
<variable id="selectlanguage">Select Language</variable> <variable id="selectlanguage">Seleccione o idioma</variable>
browserhelp.xhp
par_id91525734616233
help.text
<variable id="searchhelpcontents">Search help contents</variable> <variable id="searchhelpcontents">Buscar o contido da axuda</variable>
browserhelp.xhp
par_id211591971675557
help.text
<variable id="noscriptmsg">Enable JavaScript in the browser to display %PRODUCTNAME Help pages.</variable> <variable id="noscriptmsg">Active JavaScript no navegador para mostrar as páxinas da Axuda do %PRODUCTNAME.</variable>
browserhelp.xhp
lang_id811525747677263
help.text
<variable id="en-US">English (USA)</variable> <variable id="en-US">Inglés (EUA)</variable>
browserhelp.xhp
lang_id521525747699241
help.text
<variable id="am">Amharic</variable> <variable id="am">Amhárico</variable>
browserhelp.xhp
lang_id841525747709330
help.text
<variable id="ar">Arabic</variable> <variable id="ar">Árabe</variable>
browserhelp.xhp
lang_id371525747715258
help.text
<variable id="ast">Asturian</variable> <variable id="ast">Asturiano</variable>
browserhelp.xhp
lang_id591525747756759
help.text
<variable id="bg">Bulgarian</variable> <variable id="bg">Búlgaro</variable>
browserhelp.xhp
lang_id391525747761934
help.text
<variable id="bn">Bengali</variable> <variable id="bn">Bengalí</variable>