Context English Lithuanian
01000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Automatinis rašybos taisymas aktyvintas
01000000.xhp
hd_id3148410
help.text
AutoCorrect has been activated Automatinis rašybos taisymas aktyvintas
01000000.xhp
hd_id3146946
help.text
TWo INitial CApitals have been corrected DVi PIrmosios DIdžiosios raidės ištaisytos
01000000.xhp
par_id3158397
help.text
Typing errors such as "WOrd" have been corrected and replaced by the <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> function to "Word". Rinkimo klaidos, tokios kaip „ŽOdis“, <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">automatinio rašybos taisymo</link> funkcijos buvo ištaisytos (pvz., į „Žodis“).
02000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Automatinis rašybos taisymas aktyvintas
02000000.xhp
hd_id3155354
help.text
AutoCorrect has been activated Automatinis rašybos taisymas aktyvintas
02000000.xhp
hd_id3150502
help.text
Start each sentence with a capital letter Sakinį pradėti didžiąja raide
02000000.xhp
par_id3158397
help.text
Your text was corrected with <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> so that the current word began with a capital letter. AutoCorrect changes words at the beginning of a paragraph, and words after the character at the end of a sentence (period, exclamation point, question mark). Tekstas <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">automatiškai</link> buvo pataisytas taip, kad kiekvienas sakinys prasidėtų didžiąja raide. Didžiosios raidės rašomos pastraipos pradžioje, taip pat po kiekvieno sakinio pabaigos ženklo (taško, šauktuko, klaustuko).
03000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Automatinis rašybos taisymas aktyvintas
03000000.xhp
hd_id3152459
help.text
AutoCorrect has been activated Automatinis rašybos taisymas aktyvintas
03000000.xhp
hd_id3146946
help.text
Two capital letters at the beginning of a word and a sentence have been corrected to one capital letter Dvi pirmosios didžiosios žodžio raidės sakinio pradžioje buvo pakeistos viena didžiąja raide.
03000000.xhp
par_id3158397
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has modified your text so that a word beginning with two capital letters at the beginning of a sentence now starts with one capital letter. Tekstas <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">automatiškai</link> buvo pataisytas taip, kad sakinio pradžioje esantys žodžiai, surinkti su dviem didžiosiomis raidėmis, prasidėtų viena didžiąja raide.
04000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Automatinis rašybos taisymas aktyvintas
04000000.xhp
hd_id3154283
help.text
AutoCorrect has been activated Automatinis rašybos taisymas aktyvintas
04000000.xhp
hd_id3154812
help.text
A replacement has been carried out Atliktas keitimas
04000000.xhp
par_id3159241
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has replaced a word. <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">Automatinio rašybos taisymo</link> funkcija pakeitė žodį.
05000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Automatinis rašybos taisymas aktyvintas
05000000.xhp
hd_id3155354
help.text
AutoCorrect has been activated Automatinis rašybos taisymas aktyvintas
05000000.xhp
hd_id3156418
help.text
AutoCorrect has performed a replacement. The beginning of the sentence now starts with a capital letter Tekstas automatiškai pataisytas. Dabar kiekvienas sakinys prasideda didžiąja raide.
05000000.xhp
par_id3153341
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has performed a replacement, and the beginning of the sentence now starts with a capital letter. Tekstas <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">automatiškai</link> pataisytas. Dabar kiekvienas sakinys prasideda didžiąja raide.