Context English Danish
03000000.xhp
hd_id3146946
help.text
Two capital letters at the beginning of a word and a sentence have been corrected to one capital letter To store bogstaver i begyndelsen af et ord i en sætning er blevet rettet til ét stort bogstav
01000000.xhp
hd_id3146946
help.text
TWo INitial CApitals have been corrected TO INdledende STore BOgstaver er blevet rettet
02000000.xhp
hd_id3150502
help.text
Start each sentence with a capital letter Start hver sætning med et stort bogstav
12000000.xhp
hd_id3149551
help.text
Minus signs have been replaced Minustegn er blevet erstattet
05000000.xhp
par_id3153341
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has performed a replacement, and the beginning of the sentence now starts with a capital letter. <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">Autokorrektur</link> har udført en erstatning, og sætningen starter nu med et stort bogstav.
09000000.xhp
par_id3149297
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has corrected your text so that the multiple spaces you have entered have now been reduced to one single space. <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">Autokorrektur</link> har korrigeret din tekst, så flere mellemrum du har indtastet efter hinanden er blevet reduceret til ét enkelt mellemrum.
13000000.xhp
par_id3153220
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has corrected your text so that ordinal number suffixes have been superscripted. <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">Autokorrektur</link> har korrigeret din tekst, så endelsen i engelske ordenstal (1st, 2nd og så videre) vises med hævet skrift.
04000000.xhp
par_id3159241
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has replaced a word. <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">Autokorrektur</link> har erstattet et ord.
03000000.xhp
par_id3158397
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has modified your text so that a word beginning with two capital letters at the beginning of a sentence now starts with one capital letter. <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">Autokorrektur</link> har ændret din tekst så et ord startende med to store bogstaver i begyndelsen af en sætning nu starter med ét stort bogstav.
12000000.xhp
par_id3148932
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has modified your text, and minus signs have been replaced with dashes. <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">Autokorrektur</link> har ændret din tekst, og minustegn er blevet erstattet med tankestreger.
10000000.xhp
par_id3156014
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has modified your text, and the bold and/or underline text attributes have been automatically applied. <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">Autokorrektur</link> har ændret din tekst og automatisk gjort den fed og/eller understreget
08000000.xhp
par_id3150278
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has modified your text. A string has been detected as an URL and is now shown as a hyperlink. <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">Autokorrektur</link> har ændret din tekst. En streng er blevet genkendt som en URL og vises nu som et hyperlink.
01000000.xhp
par_id3158397
help.text
Typing errors such as "WOrd" have been corrected and replaced by the <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> function to "Word". Indtastningsfejl såsom "ORd" er blevet rettet og erstattet af <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">Autokorrektur</link>-funktionen med "Ord".
08000000.xhp
hd_id3152823
help.text
An URL has been detected and a hyperlink attribute has been set En URL er blevet genkendt og er blevet gjort til et hyperlink
07000000.xhp
hd_id3149987
help.text
Single quotes have been replaced Enkelt citationstegn er blevet erstattet
09000000.xhp
hd_id3147543
help.text
Double spaces have been ignored Dobbelt mellemrum er blevet ignoreret
06000000.xhp
hd_id3158421
help.text
Double quotation marks (") have been replaced Dobbelt anførselstegn (") er blevet erstattet
02000000.xhp
par_id3158397
help.text
Your text was corrected with <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> so that the current word began with a capital letter. AutoCorrect changes words at the beginning of a paragraph, and words after the character at the end of a sentence (period, exclamation point, question mark). Din tekst er blevet rettet med <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">Autokorrektur</link> sådan at det aktuelle begynder med stort. Autokorrektur ændrer ord i begyndelsen af et afsnit og ord efter tegnet sidst i en sætning (punktum, udråbstegn, spørgsmålstegn).
06000000.xhp
par_id3146060
help.text
Your text was corrected by <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="Autocorrect">Autocorrect</link> so that double quotation marks were replaced by <link href="text/shared/01/06040400.xhp" name="typographical quotation marks">typographical quotation marks</link>. Din tekst blev rettet af <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="Autocorrect">Autokorrektur</link> så dobbelte anførselstegn blev erstattet af <link href="text/shared/01/06040400.xhp" name="typographical quotation marks">typografiske anførselstegn</link>.
07000000.xhp
par_id3154688
help.text
Your text was corrected by <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="Autocorrect">Autocorrect</link> so that single quotation marks were replaced by <link href="text/shared/01/06040400.xhp" name="typographical quotation marks">typographical quotation marks</link>. Din tekst blev ændret af <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="Autocorrect">Autokorrektion</link> så enkelt-apostroffer blev erstattet med<link href="text/shared/01/06040400.xhp" name="typographical quotation marks"> typografiske citationstegn</link>.