Context English Danish
12000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
12000000.xhp
hd_id3153116
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
12000000.xhp
hd_id3149551
help.text
Minus signs have been replaced Minustegn er blevet erstattet
12000000.xhp
par_id3148932
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has modified your text, and minus signs have been replaced with dashes. <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">Autokorrektur</link> har ændret din tekst, og minustegn er blevet erstattet med tankestreger.
13000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
13000000.xhp
hd_id3149513
help.text
AutoCorrect has been activated Der er blevet anvendt Autokorrektur
13000000.xhp
hd_id3147090
help.text
1st ... has been replaced with 1st ... 1st. ... er blevet erstattet med 1st. ...
13000000.xhp
par_id3153220
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has corrected your text so that ordinal number suffixes have been superscripted. <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">Autokorrektur</link> har korrigeret din tekst, så endelsen i engelske ordenstal (1st, 2nd og så videre) vises med hævet skrift.