Context English Catalan
12000000.xhp
hd_id3149551
help.text
Minus signs have been replaced S'han substituït els signes de menys
12000000.xhp
hd_id3153116
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
12000000.xhp
par_id3148932
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has modified your text, and minus signs have been replaced with dashes. La <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="correcció automàtica">correcció automàtica</link> ha modificat el text, i els signes de menys s'han substituït per guions.
12000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
13000000.xhp
hd_id3147090
help.text
1st ... has been replaced with 1st ... 1r i similars han estat substituïts per 1r i equivalents
13000000.xhp
hd_id3149513
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica
13000000.xhp
par_id3153220
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link> has corrected your text so that ordinal number suffixes have been superscripted. La <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="correcció automàtica">correcció automàtica</link> ha corregit el text de manera que els sufixos dels nombres ordinals s'han canviat per superíndexs.
13000000.xhp
tit
help.text
AutoCorrect has been activated S'ha activat la correcció automàtica