Context English Polish
09000000.xhp
tit
help.text
Web Pages Szablony HTML
09000000.xhp
hd_id3156014
help.text
<link href="text/shared/07/09000000.xhp" name="Web Pages">Web Pages</link> <link href="text/shared/07/09000000.xhp" name="Szablony HTML">Szablony HTML</link>
09000000.xhp
par_id3146946
help.text
To create a new web page for the Internet, open a new <emph>HTML Document</emph> by choosing <item type="menuitem">File - New</item>. Aby utworzyć nową stronę internetową, otwórz nowy <emph>Dokument HTML</emph> poprzez wybór <item type="menuitem">Plik - Nowy</item>.
09000000.xhp
par_id3143284
help.text
A tool for creating new web pages is the Web Layout mode, which you enable with <item type="menuitem">View - Web</item>. Narzędziem do tworzenia nowych stron internetowych jest tryb układu sieciowego, który włączasz za pomocą <item type="menuitem">Widok - Sieć Web</item>.
09000000.xhp
hd_id3147285
help.text
Creating a New Web Page Tworzenie nowej strony www
09000000.xhp
par_id3150808
help.text
Switch to the web layout mode by choosing <item type="menuitem">View - Web</item> or by opening a new HTML document. Przełącz na tryb siecowego układu strony poprzez <item type="menuitem">Widok - Sieć Web</item> lub otwierając nowy dokument HTML.
09000000.xhp
par_id3145136
help.text
To create an HTML page from your $[officename] document, save the page using one of the "HTML Document" file types. Aby utworzyć stronę HTML z dokumentu $[officename], należy zapisać ją jako jeden z typów "Dokument HTML".