Context English Danish
01010000.xhp
par_id3153968
help.text
$[officename] has an <emph>AutoComplete</emph> function which activates itself in some text and list boxes. For example, enter <switchinline select="sys"><caseinline select="WIN"><emph>c:\a</emph></caseinline><defaultinline><emph>~/a</emph></defaultinline></switchinline> into the URL field and the <emph>AutoComplete</emph> function displays the first file or first directory found <switchinline select="sys"><caseinline select="WIN">on the C: drive</caseinline><defaultinline>in your home folder</defaultinline></switchinline> that starts with the letter "a". $[officename] har en <emph>Autofuldførelse</emph>s-funktion, som aktiverer sig selv i nogle tekster og rullelister. Indtast for eksempel <switchinline select="sys"><caseinline select="WIN"><emph>c:\a</emph></caseinline> <defaultinline><emph>~/a</emph></defaultinline></switchinline>i URL-feltet, og <emph>fuldførelsesfunktionen</emph> viser den første fil eller mappe <switchinline select="sys"><caseinline select="WIN">på C:-drevet</caseinline><defaultinline>i din hjemmemappe</defaultinline></switchinline>, som begynder med bogstavet "a".
01010000.xhp
par_id3153224
help.text
Opens the list of the control field currently selected in a dialog. These shortcut keys apply not only to combo boxes but also to icon buttons with pop-up menus. Close an opened list by pressing the <item type="keycode">Esc</item> key. Åbner den for øjeblikket valgte kontrolfeltsliste i en dialog. Disse genvejstaster gælder ikke kun til kombinationsfelter men også til ikonknapper med pop-op-menuer. Luk en åbnet liste ved at trykke på <item type="keycode">Esc</item>-tasten.
01010000.xhp
par_id3146894
help.text
Opens the <emph>Properties</emph> dialog. Åbner dialogen <emph>Egenskaber</emph>.
01010000.xhp
par_idN10F4B
help.text
Opens the <emph>Paste Special</emph> dialog. Åbner dialogen <emph>Indsæt speciel</emph>.
01010000.xhp
par_id3146776
help.text
Opens the <emph>Enter Title</emph> dialog. Åbner dialogen <emph>Indtast titel</emph>.
01010000.xhp
par_id3156370
help.text
Opens the <emph>Enter Title</emph> dialog. Åbner dialogen <emph>Indtast titel</emph>.
01010000.xhp
par_id3148408
help.text
Opens the <emph>Templates</emph> dialog. Åbner dialogen <emph>Skabeloner</emph>.
01010000.xhp
par_id3159244
help.text
Opens the properties dialog for a drawing object. Åbner Egenskabs-dialogen for et tegneobjekt.
01010000.xhp
par_id3153250
help.text
Opens a context menu. Åbner en genvejsmenu.
01010000.xhp
par_id3149123
help.text
Opens a document. Åbner et dokument.
01010000.xhp
par_id3148606
help.text
Opens the context menu. Åbner genvejsmenuen.
01020000.xhp
par_id3150418
help.text
Opens the context menu. Åbner genvejsmenuen.
01020000.xhp
par_id3148572
help.text
Opens the combo box. Åbner kombinationsfeltet.
01010000.xhp
hd_id3150767
help.text
Interrupting Macros Afbrydelse af makroer
01010000.xhp
par_id3152818
help.text
Exits <emph>Handle Selection Mode</emph> and return to <emph>Object Selection Mode</emph>. Afslutter <emph>Håndtagmarkeringstilstand</emph> og gå tilbage til <emph>Objektmarkeringstilstand</emph>.
01010000.xhp
par_id3155412
help.text
Terminates the action or dialog. If in $[officename] Help: goes up one level. Afslutter handlingen eller dialogen. Under $[officename] Hjælp: går et niveau op.
01010000.xhp
par_id3149009
help.text
Ends Drawing Object selection. Afslutter valg af tegneobjekt.
01010000.xhp
par_id3150665
help.text
Enable or disable the selection cursor in read-only text. Aktiver eller deaktiver markøren til tekstmarkering i skrivebeskyttet tekst.
01010000.xhp
par_id3156172
help.text
Activates the first menu (File menu). Aktiverer den første menu (menuen Filer)
01010000.xhp
par_id3153727
help.text
Activates the focused button in a dialog. Aktiverer den knap, som har fokus, i en dialog.