Context English Danish
01010000.xhp
par_id3149785
help.text
A triple-click in a text input field selects the entire field. A triple-click in a text document selects the current sentence. Et tredobbeltklik i et tekstindtastningsfelt markerer hele feltet. et tredobbelt klik i et tekstdokument markerer den aktuelle sætning.
01010000.xhp
par_id3150976
help.text
Use <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Del</item> to delete everything from the cursor position to the end of the word. Brug <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Kommando</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Del</item> for at slette alt fra markørens position til slutningen af ordet.
01010000.xhp
par_id3147264
help.text
By using <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline> and right or left arrow key, the cursor will jump from word to word; if you also hold down the <item type="keycode">Shift</item> key, one word after the other is selected. Ved at bruge <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Kommando</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline> og Højre- eller Vestrepil, hopper markøren fra ord til ord. Hvis du også holder <item type="keycode">Skift</item>-tasten ned, markeres det ene ord efter det andet.
01010000.xhp
par_id3154346
help.text
<item type="keycode">INSRT</item> is used to switch between the insert mode and the overwrite mode and back again. <item type="keycode">INSRT</item> bruges til at skifte mellem indsætningstilstand og overskrivningstilstand og tilbage igen.
01010000.xhp
par_id3148757
help.text
Drag-and-drop can be used within and outside of a text box. Træk-og-slip kan bruges både indenfor og udenfor et tekstfelt.
01010000.xhp
par_id3150358
help.text
The <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Z</item> shortcut keys are used to undo modifications one step at a time; the text will then have the status it had before the first change. Gevejstasterne <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Kommando</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Z</item> bruges til at fortryde ændringer et trin af gangen. Teksten vil så have den status, den havde før den første ændring.
01010000.xhp
par_id3153968
help.text
$[officename] has an <emph>AutoComplete</emph> function which activates itself in some text and list boxes. For example, enter <switchinline select="sys"><caseinline select="WIN"><emph>c:\a</emph></caseinline><defaultinline><emph>~/a</emph></defaultinline></switchinline> into the URL field and the <emph>AutoComplete</emph> function displays the first file or first directory found <switchinline select="sys"><caseinline select="WIN">on the C: drive</caseinline><defaultinline>in your home folder</defaultinline></switchinline> that starts with the letter "a". $[officename] har en <emph>Autofuldførelse</emph>s-funktion, som aktiverer sig selv i nogle tekster og rullelister. Indtast for eksempel <switchinline select="sys"><caseinline select="WIN"><emph>c:\a</emph></caseinline> <defaultinline><emph>~/a</emph></defaultinline></switchinline>i URL-feltet, og <emph>fuldførelsesfunktionen</emph> viser den første fil eller mappe <switchinline select="sys"><caseinline select="WIN">på C:-drevet</caseinline><defaultinline>i din hjemmemappe</defaultinline></switchinline>, som begynder med bogstavet "a".
01010000.xhp
par_id3144760
help.text
Use the <item type="keycode">Down Arrow</item> key to scroll through the other files and directories. Use the <item type="keycode">Right Arrow</item> key to also display an existing subdirectory in the URL field. Quick AutoComplete is available if you press the <item type="keycode">End</item> key after entering part of the URL. Once you find the document or directory you want, press <item type="keycode">Enter</item>. Brug <item type="keycode">Pil ned</item>-tasten til at rulle gennem de andre filer og mapper. Brug <item type="keycode">Højrepil</item>-tasten til også at vise en eksisterende undermappe i URL-feltet. Hurtig Autofuldførelse er tilgængelig, hvis du trykker på <item type="keycode">End</item>-tasten efter at have indtastet en del af URL'en. Når du har fundet det ønskede program, dokument eller mappe, trykker du så på <item type="keycode">Enter</item>.
01010000.xhp
hd_id3150767
help.text
Interrupting Macros Afbrydelse af makroer
01010000.xhp
par_id3159150
help.text
If you want to terminate a macro that is currently running, press <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Command</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Shift+Q</item>. Hvis du vil afslutte en makro, medens den kører, trykker du på <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><item type="keycode">Kommando</item></caseinline><defaultinline><item type="keycode">Ctrl</item></defaultinline></switchinline><item type="keycode">+Skift+Q</item>
01010000.xhp
hd_id3154123
help.text
List of General Shortcut Keys in $[officename] Liste over generelle genvejstaster i $[officename]
01010000.xhp
par_id3145421
help.text
The shortcut keys are shown on the right hand side of the menu lists next to the corresponding menu command. <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">(Not all of the mentioned keys for controlling dialogs are available on macOS.)</caseinline></switchinline> Genvejstasterne vises til højre på menulisterne ved siden af den tilsvarende menukommando. <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">(Ikke alle de nævnte taster til kontrol af dialogerne er tilgængelige på macOS.)</caseinline></switchinline>
01010000.xhp
hd_id31541231
help.text
Shortcut keys for controlling dialogs Genvejstaster til at kontrollere dialoger
01010000.xhp
hd_id3153367
help.text
Shortcut Keys Genvejstaster
01010000.xhp
par_id3156060
help.text
Effect Effekt
01010000.xhp
hd_id3149260
help.text
Enter key Enter-tasten
01010000.xhp
par_id3153727
help.text
Activates the focused button in a dialog. Aktiverer den knap, som har fokus, i en dialog.
01010000.xhp
hd_id3153142
help.text
Esc Esc
01010000.xhp
par_id3155412
help.text
Terminates the action or dialog. If in $[officename] Help: goes up one level. Afslutter handlingen eller dialogen. Under $[officename] Hjælp: går et niveau op.
01010000.xhp
hd_id3151118
help.text
Spacebar Mellemrumstast