Context English Estonian
align_arrange.xhp
bm_id3125863
help.text
<bookmark_value>arranging; objects (guide)</bookmark_value><bookmark_value>objects;aligning</bookmark_value><bookmark_value>distributing draw objects</bookmark_value><bookmark_value>aligning;draw objects</bookmark_value> <bookmark_value>korraldamine; objektid (juhend)</bookmark_value><bookmark_value>objektid;joondamine</bookmark_value> <bookmark_value>joonistusobjektide jaotamine</bookmark_value> <bookmark_value>joondamine; joonistusobjektid</bookmark_value>
align_arrange.xhp
hd_id3125863
help.text
Arranging Objects Objektide korraldamine
align_arrange.xhp
hd_id3145789
help.text
Reversing The Stacking Order of Two Objects Kahe objekti ladumisjärjestuse vahetamine.
align_arrange.xhp
hd_id3149656
help.text
<variable id="align_arrange"><link href="text/sdraw/guide/align_arrange.xhp" name="Arranging and Aligning Objects">Arranging, Aligning and Distributing Objects</link></variable> <variable id="align_arrange"><link href="text/sdraw/guide/align_arrange.xhp" name="Arranging and Aligning Objects">Objektide järjestamine, joondamine ja jaotamine</link></variable>
align_arrange.xhp
hd_id3155766
help.text
Arranging an Object Behind Another Object Objekti viimine teise objekti taha
align_arrange.xhp
hd_id3166425
help.text
Aligning Objects Objektide joondamine
align_arrange.xhp
par_id3149126
help.text
Click the object behind which you want to place the selected object. Klõpsa objektil, mille taha soovid valitud objekti saata.
align_arrange.xhp
par_id3150327
help.text
Choose <item type="menuitem">Shape - Arrange</item> to bring up the context menu and choose one of the arrange options: Vali menüükirje <item type="menuitem">Kujundid - Järjestus</item> alammenüüst üks järgnevatest käskudest:
align_arrange.xhp
par_id3150535
help.text
Selected objects are distributed evenly along the horizontal or vertical axis. The two outermost objects are used as reference points and do not move when the <emph>Distribution</emph> command is applied. Valitud objektid jaotatakse lehele piki püst- või rõhttelge. Kaht äärmist objekti kasutatakse pidepunktidena ja need jäävad käsu <emph>Jaotus</emph> rakendamisel paigale.
align_arrange.xhp
par_id3151390
help.text
If you select three or more objects in Draw, you can also use the <link href="text/shared/01/05360000.xhp" name="Distribution"><emph>Distribute selection</emph></link> command to distribute the vertical and horizontal spacing evenly between the objects. Kolme või enama Draw's valitud objekti korral on võimalik kasutada käsku <link href="text/shared/01/05360000.xhp" name="Distribution"><emph>Valiku jaotamine</emph></link>, mis jaotab võrdselt objektide püst- või rõhtvahed.
align_arrange.xhp
par_id3152994
help.text
The <emph>Alignment</emph> function enables you to align objects relative to each other or relative to the page. Funktsioon <emph>Joondamine</emph> võimaldab objekte joondada nii üksteise kui ka lehekülje suhtes.
align_arrange.xhp
par_id3153727
help.text
Each object that you place in your document is successively stacked on the preceding object. To re-arrange the stacking order of a selected object, proceed as follows. Iga dokumenti asetatav objekt paigutatakse eelmise objekti peale. Valitud objekti ladumisjärjestuse muutmiseks tuleb talitada järgnevalt.
align_arrange.xhp
par_id3154022
help.text
Shift-click both objects to select them. Vali mõlemad objektid hiireklõpsuga, hoides all klahvi Shift.
align_arrange.xhp
par_id3154253
help.text
Choose <item type="menuitem">Shape - Arrange</item> to open the context menu and choose <emph>Behind Object</emph>. The mouse pointer changes to a hand. Vali menüükirje <item type="menuitem">Kujundid - Järjestus</item> alammenüüst <emph>Vii objekti taha</emph>. Hiirekursor muutub käekujuliseks.
align_arrange.xhp
par_id3155114
help.text
Choose <item type="menuitem">Shape - Arrange</item> to open the context menu and choose <emph>Reverse</emph>. Vali menüükirje <item type="menuitem">Kujundid - Järjestus</item> alammenüüst käsk <emph>Vastupidisesse järjestusse</emph>.
align_arrange.xhp
par_idN107D5
help.text
Click the object whose position you want to change. Klõpsa objektil, mille kohta järjestuses soovid muuta.
align_arrange.xhp
par_idN107E6
help.text
<emph>Bring to Front</emph> places the object on top of all other objects <emph>Too kõige ette</emph> asetab objekti kõikide teiste objektide ette
align_arrange.xhp
par_idN107EC
help.text
<emph>Bring Forward</emph> places the object one place forward in the stack of objects <emph>Too ettepoole</emph> toob objektide kuhjas oleva objekti ühe koha võrra ettepoole
align_arrange.xhp
par_idN107F2
help.text
<emph>Send Backward</emph> places the object one place back in the stack of objects <emph>Vii tahapoole</emph> viib objektide kuhjas oleva objekti ühe koha võrra tahapoole
align_arrange.xhp
par_idN107F8
help.text
<emph>Send to Back</emph> places the object behind all other objects <emph>Vii kõige taha</emph> viib objekti kõikide teiste objektide taha