Context English Basque
main_insert.xhp
par_id3153770
help.text
This menu allows you to insert elements, such as graphics and guides, into Draw documents. Menu horren bidez elementuak txerta ditzakezu Draw dokumentuetan, adibidez, grafikoak eta gidak.
main_insert.xhp
par_id601566081921518
help.text
Insert a text box with the current page number. Txertatu testu-koadro bat uneko orrialde-zenbakiarekin.
main_insert.xhp
par_id91566076127444
help.text
Insert an image Txertatu irudi bat
main_insert.xhp
tit
help.text
Insert Txertatu
main_page.xhp
hd_id121566154584270
help.text
Master Objects Objektu maisuak
main_page.xhp
hd_id141566154574560
help.text
New Master Maisu berria
main_page.xhp
hd_id3155091
help.text
<link href="text/sdraw/01/page_properties.xhp" name="Properties">Properties</link> <link href="text/sdraw/01/page_properties.xhp" name="Properties">Propietateak</link>
main_page.xhp
hd_id371566154570590
help.text
Master Page Orrialde maisua
main_page.xhp
hd_id41556822227733
help.text
<link href="text/sdraw/main_page.xhp">Page</link> <link href="text/sdraw/main_page.xhp">Orrialdea</link>
main_page.xhp
hd_id501566154580871
help.text
Master background Atzeko plano maisua
main_page.xhp
hd_id631566154595170
help.text
Move Mugitu
main_page.xhp
hd_id921566154587452
help.text
Master Elements Elementu maisuak
main_page.xhp
hd_id951566154577653
help.text
Delete Master Ezabatu maisua
main_page.xhp
par_id771556822318420
help.text
This menu provides drawing page management and navigation commands. Menu honek marrazkiaren orrialdeak kudeatzeko eta nabigaziorako komandoak eskaintzen ditu.
main_page.xhp
tit
help.text
Page Orrialdea
main_shape.xhp
hd_id381558217682354
help.text
<link href="text/sdraw/main_shape.xhp" name="shape menu">Shape</link> <link href="text/sdraw/main_shape.xhp" name="shape menu">Forma</link>
main_shape.xhp
par_id91558217682355
help.text
<variable id="shapevar"><ahelp hid=".">This menu provides shape objects management.</ahelp></variable> <variable id="shapevar"><ahelp hid=".">Menu honek forma-objektuak kudeatzeko aukerak eskaintzen ditu.</ahelp></variable>
main_shape.xhp
tit
help.text
Shape Forma
main_tools.xhp
hd_id3148699
help.text
<link href="text/shared/01/02220000.xhp" name="ImageMap">ImageMap</link> <link href="text/shared/01/02220000.xhp" name="ImageMap">Irudi-mapa</link>
main_tools.xhp
hd_id3150044
help.text
<link href="text/shared/01/06140000.xhp" name="Customize">Customize</link> <link href="text/shared/01/06140000.xhp" name="Customize">Pertsonalizatu</link>