Context English Basque
main0503.xhp
par_id3155112
help.text
$[officename] Draw can export to many common graphic file formats, such as BMP, GIF, JPG, and PNG. $[officename] Drawek grafiko-fitxategien hainbat formatu arruntetara esporta dezake, adibidez, BMP, GIF, JPG eta PNG.
main0503.xhp
par_id3153142
help.text
$[officename] Draw creates vector graphics using lines and curves defined by mathematical vectors. Vectors describe lines, ellipses, and polygons according to their geometry. $[officename] Drawek bektore-grafikoak sortzen ditu bektore matematikoek zehaztutako marrak eta kurbak erabiliz. Bektoreek marrak, elipseak eta poligonoak deskribatzen dituzten, haien geometriaren arabera.
main0503.xhp
tit
help.text
$[officename] Draw Features $[officename] Drawen eginbideak
main0503.xhp
par_id3146975
help.text
$[officename] Draw lets you create simple and complex drawings and export them in a number of common image formats. You can also insert tables, charts, formulas and other items created in $[officename] programs into your drawings. $[officename] Draw aplikazioak marrazki sinpleak eta konplexuak sortu eta haiek irudi-formatu arruntetara esportatzeko aukera ematen dizu. $[officename] programetan sortutako taulak, diagramak, formulak eta beste elementu batzuk ere marrazkietan txerta ditzakezu.
main0000.xhp
hd_id3150363
help.text
$[officename] Draw Menus, Toolbars, and Keys $[officename] Drawen menuak, tresna-barrak eta teklak
main0103.xhp
hd_id102720151746522815
help.text
Comments Iruzkinak
main0503.xhp
hd_id3155601
help.text
Connecting Objects to Show Relationships Objektuak konektatzea erlazioak erakusteko
main_format.xhp
par_id3152578
help.text
Contains commands for formatting the layout and the contents of your document. Zure dokumentuko diseinuari eta edukiei formatua emateko komandoak ditu.
main0503.xhp
hd_id3154320
help.text
Creating 3D Objects 3D objektuak sortzea
main_page.xhp
hd_id951566154577653
help.text
Delete Master Ezabatu maisua
main0503.xhp
hd_id3155764
help.text
Displaying Dimensions Neurriak bistaratzea
main0210.xhp
tit
help.text
Drawing Bar Marrazkia barra
main0210.xhp
par_idN105FE
help.text
Draws a filled oval where you drag in the current document. Click where you want to draw the oval, and drag to the size you want. To draw a circle, hold down Shift while you drag. Uneko dokumentuan arrastatzen duzun lekuan obalatu betea marrazten du. Egin klik obalatua marraztea nahi duzun lekuan, eta arrastatu nahi duzun tamaina lortzen duen arte. Zirkulua marrazteko, sakatu ⇧ arrastatzen duzun bitartean.
main0210.xhp
par_idN105E1
help.text
Draws a filled rectangle where you drag in the current document. Click where you want to place a corner of the rectangle, and drag to the size you want. To draw a square, hold down Shift while you drag. Uneko dokumentuan arrastatzen duzun lekuan laukizuzen betea marrazten du. Egin klik laukizuzenaren izkina kokatzea nahi duzun lekuan, eta arrastatu nahi duzun tamaina lortzen duen arte. Karratua marrazteko, sakatu ⇧ arrastatzen duzun bitartean.
main0210.xhp
par_idN1061B
help.text
Draws a text box where you click or drag in the current document. Click anywhere in the document, and then type or paste your text. Uneko dokumentuan klik egin edo arrastatzen duzun lekuan testu-koadroa marrazten du. Egin klik dokumentuko edozein lekutan, eta idatzi edo itsatsi testua.
main_edit.xhp
tit
help.text
Edit Editatu
main0210.xhp
par_idN106D7
help.text
Enables you to edit glue points on your drawing. Marrazkian kolatze-puntuak editatzeko aukera ematen dizu.
main_edit.xhp
par_id3146315
help.text
Enables you to edit glue points on your drawing. Marrazkiko kolatze-puntuak editatzeko aukera ematen dizu.
main0210.xhp
par_idN106C3
help.text
Enables you to edit points on your drawing. Marrazkian puntuak editatzeko aukera ematen dizu.
main_edit.xhp
par_id3147340
help.text
Enables you to edit points on your drawing. Marrazkiko puntuak editatzeko aukera ematen dizu.