Context English Bulgarian
main0000.xhp
hd_id3150363
help.text
$[officename] Draw Menus, Toolbars, and Keys $[officename] Draw – менюта, ленти с инструменти и клавиши
main0503.xhp
par_id3155112
help.text
$[officename] Draw can export to many common graphic file formats, such as BMP, GIF, JPG, and PNG. $[officename] Draw може да експортира в много от общоприетите графични формати като BMP, GIF, JPG и PNG.
main0503.xhp
par_id3153142
help.text
$[officename] Draw creates vector graphics using lines and curves defined by mathematical vectors. Vectors describe lines, ellipses, and polygons according to their geometry. $[officename] Draw създава векторни рисунки от прави и криви линии, базирани на математически уравнения. Векторите позволяват точното описване на формата на геометричните фигури като отсечки, елипси и многоъгълници.
main0210.xhp
par_idN1074B
help.text
<link href="text/sdraw/01/3dsettings_toolbar.xhp">Extrusion On/Off</link> <link href="text/sdraw/01/3dsettings_toolbar.xhp">Екструдиране - вкл./изкл.</link>
main_insert.xhp
hd_id3146974
help.text
<link href="text/sdraw/01/insert_layer.xhp" name="Layer">Layer</link> <link href="text/sdraw/01/insert_layer.xhp" name="Layer">Слой</link>
main_format.xhp
hd_id3153913
help.text
<link href="text/sdraw/01/modify_layer.xhp" name="Layer">Layer</link> <link href="text/sdraw/01/modify_layer.xhp" name="Layer">Слой</link>
main_page.xhp
hd_id3155091
help.text
<link href="text/sdraw/01/page_properties.xhp" name="Properties">Properties</link> <link href="text/sdraw/01/page_properties.xhp" name="Properties">Свойства</link>
main_insert.xhp
hd_id591566076088696
help.text
<link href="text/sdraw/guide/graphic_insert.xhp" name="linkname">Image</link> <link href="text/sdraw/guide/graphic_insert.xhp" name="linkname">Изображение</link>
main0101.xhp
hd_id3149655
help.text
<link href="text/sdraw/main0101.xhp" name="File">File</link> <link href="text/sdraw/main0101.xhp" name="Файл">Файл</link>
main0103.xhp
hd_id3152576
help.text
<link href="text/sdraw/main0103.xhp" name="View">View</link> <link href="text/sdraw/main0103.xhp" name="View">Изглед</link>
main0202.xhp
hd_id3149669
help.text
<link href="text/sdraw/main0202.xhp" name="Line and Filling Bar">Line and Filling Bar</link> <link href="text/sdraw/main0202.xhp" name="Лента Линия и запълване">Лента Линия и запълване</link>
main0210.xhp
hd_id3150398
help.text
<link href="text/sdraw/main0210.xhp" name="Drawing Bar">Drawing Bar</link> <link href="text/sdraw/main0210.xhp" name="Лента Чертане">Лента Чертане</link>
main0213.xhp
hd_id3150793
help.text
<link href="text/sdraw/main0213.xhp" name="Options Bar">Options Bar</link> <link href="text/sdraw/main0213.xhp" name="Лента Настройки">Лента Настройки</link>
main_edit.xhp
hd_id3150868
help.text
<link href="text/sdraw/main_edit.xhp" name="Edit">Edit</link> <link href="text/sdraw/main_edit.xhp" name="Edit">Редактиране</link>
main_format.xhp
hd_id3153770
help.text
<link href="text/sdraw/main_format.xhp" name="Format">Format</link> <link href="text/sdraw/main_format.xhp" name="Format">Форматиране</link>
main_insert.xhp
hd_id3148797
help.text
<link href="text/sdraw/main_insert.xhp" name="Insert">Insert</link> <link href="text/sdraw/main_insert.xhp" name="Insert">Вмъкване</link>
main_page.xhp
hd_id41556822227733
help.text
<link href="text/sdraw/main_page.xhp">Page</link> <link href="text/sdraw/main_page.xhp">Страница</link>
main_shape.xhp
hd_id381558217682354
help.text
<link href="text/sdraw/main_shape.xhp" name="shape menu">Shape</link> <link href="text/sdraw/main_shape.xhp" name="shape menu">Фигура</link>
main_tools.xhp
hd_id3159155
help.text
<link href="text/sdraw/main_tools.xhp" name="Tools">Tools</link> <link href="text/sdraw/main_tools.xhp" name="Tools">Инструменти</link>
main_edit.xhp
hd_id3149400
help.text
<link href="text/shared/01/02100000.xhp" name="Find & Replace">Find & Replace</link> <link href="text/shared/01/02100000.xhp" name="Find & Replace">Търсене и замяна</link>