Context English Bulgarian
main_tools.xhp
par_id3156443
help.text
This menu provides tools for $[officename] Draw as well as access to language and system settings. Менюто съдържа инструменти на $[officename] Draw и предоставя достъп до езиковите и системните настройки.
main_tools.xhp
hd_id3148699
help.text
<link href="text/shared/01/02220000.xhp" name="ImageMap">ImageMap</link> <link href="text/shared/01/02220000.xhp" name="ImageMap">Чувствително изображение (ImageMap)</link>
main_tools.xhp
hd_id3153415
help.text
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect Options</link> <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">Настройки на автокорекция</link>
main_tools.xhp
hd_id3150044
help.text
<link href="text/shared/01/06140000.xhp" name="Customize">Customize</link> <link href="text/shared/01/06140000.xhp" name="Customize">Персонализиране</link>