Context English Polish
01020000.xhp
hd_id3155269
help.text
+/- +/-
01020000.xhp
bm_id3150767
help.text
<bookmark_value>shortcut keys; charts</bookmark_value><bookmark_value>charts; shortcuts</bookmark_value> <bookmark_value>skróty klawiaturowe; wykresy</bookmark_value><bookmark_value>wykresy; skróty</bookmark_value>
01020000.xhp
par_id3147005
help.text
Cancel selection Anuluj zaznaczenie
01020000.xhp
hd_id3153963
help.text
End End
01020000.xhp
par_id3154372
help.text
Enter text input mode. Przechodzi do trybu wprowadzania tekstu.
01020000.xhp
hd_id3143218
help.text
Esc Esc
01020000.xhp
par_id3153915
help.text
Exit group (in legend and data series). Zamyka grupę (w legendzie i seriach danych).
01020000.xhp
hd_id3145584
help.text
F2 in titles F2 w tytułach
01020000.xhp
hd_id3146980
help.text
F3 F3
01020000.xhp
hd_id3155443
help.text
Home Home
01020000.xhp
hd_id3150210
help.text
+/- in pie charts +/- w wykresach kołowych
01020000.xhp
par_id3150369
help.text
Moves the selected pie segment in the direction of the arrow. Przesuwa zaznaczony fragment wykresu w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
01020000.xhp
par_id3159204
help.text
Moves the selected pie segment off or into the pie chart. Zbliża lub oddala zaznaczony fragment koła od całości wykresu kołowego.
01020000.xhp
par_id3149210
help.text
Move the object in the direction of the arrow. Przesuwa obiekt w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
01020000.xhp
par_id3152988
help.text
Open group so that you can edit the individual components (in legend and data series). Otwiera grupę, aby umożliwić edycję poszczególnych składników (w legendzie i seriach danych).
01020000.xhp
par_id3156016
help.text
Reduce or enlarge the chart Zmniejsza lub powiększa wykres
01020000.xhp
par_id3154490
help.text
Results Rezultat
01020000.xhp
par_id3156382
help.text
Select first object. Zaznacz pierwszy obiekt.
01020000.xhp
par_id3154702
help.text
Select last object. Zaznacz ostatni obiekt.
01020000.xhp
par_id3154511
help.text
Select next object. Zaznacz następny obiekt.