Context English Polish
01020000.xhp
bm_id3150767
help.text
<bookmark_value>shortcut keys; charts</bookmark_value><bookmark_value>charts; shortcuts</bookmark_value> <bookmark_value>skróty klawiaturowe; wykresy</bookmark_value><bookmark_value>wykresy; skróty</bookmark_value>
01020000.xhp
hd_id3143218
help.text
Esc Esc
01020000.xhp
hd_id3145584
help.text
F2 in titles F2 w tytułach
01020000.xhp
hd_id3146980
help.text
F3 F3
01020000.xhp
hd_id3149262
help.text
Shortcuts in Charts Skróty klawiaturowe dla wykresów
01020000.xhp
hd_id3150210
help.text
+/- in pie charts +/- w wykresach kołowych
01020000.xhp
hd_id3150364
help.text
up/down/left/right arrow in pie charts strzałka w górę, w dół, w lewo lub w prawo w wykresach kołowych
01020000.xhp
hd_id3150767
help.text
<variable id="Chart_keys"><link href="text/schart/04/01020000.xhp" name="Shortcuts for Charts">Shortcuts for Charts</link></variable> <variable id="Chart_keys"><link href="text/schart/04/01020000.xhp" name="Shortcuts for Charts">Skróty klawiaturowe dla wykresów</link></variable>
01020000.xhp
hd_id3151073
help.text
Shortcut Keys Skróty klawiaturowe
01020000.xhp
hd_id3153815
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F3 <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline> + F3
01020000.xhp
hd_id3153963
help.text
End End
01020000.xhp
hd_id3154729
help.text
Tab Tab
01020000.xhp
hd_id3155064
help.text
Shift+Tab Shift+Tab
01020000.xhp
hd_id3155269
help.text
+/- +/-
01020000.xhp
hd_id3155443
help.text
Home Home
01020000.xhp
hd_id3159239
help.text
up/down/left/right arrow strzałka w górę, w dół, w lewo, w prawo
01020000.xhp
par_id3147005
help.text
Cancel selection Anuluj zaznaczenie
01020000.xhp
par_id3149020
help.text
Select previous object. Zaznacz poprzedni obiekt.
01020000.xhp
par_id3149210
help.text
Move the object in the direction of the arrow. Przesuwa obiekt w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
01020000.xhp
par_id3150369
help.text
Moves the selected pie segment in the direction of the arrow. Przesuwa zaznaczony fragment wykresu w kierunku wskazywanym przez strzałkę.