Context English Polish
01020000.xhp
hd_id3150364
help.text
up/down/left/right arrow in pie charts strzałka w górę, w dół, w lewo lub w prawo w wykresach kołowych
01020000.xhp
par_id3150369
help.text
Moves the selected pie segment in the direction of the arrow. Przesuwa zaznaczony fragment wykresu w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
01020000.xhp
hd_id3145584
help.text
F2 in titles F2 w tytułach
01020000.xhp
par_id3154372
help.text
Enter text input mode. Przechodzi do trybu wprowadzania tekstu.
01020000.xhp
hd_id3146980
help.text
F3 F3
01020000.xhp
par_id3152988
help.text
Open group so that you can edit the individual components (in legend and data series). Otwiera grupę, aby umożliwić edycję poszczególnych składników (w legendzie i seriach danych).
01020000.xhp
hd_id3153815
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F3 <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline> + F3
01020000.xhp
par_id3153915
help.text
Exit group (in legend and data series). Zamyka grupę (w legendzie i seriach danych).
01020000.xhp
hd_id3155269
help.text
+/- +/-
01020000.xhp
par_id3156016
help.text
Reduce or enlarge the chart Zmniejsza lub powiększa wykres
01020000.xhp
hd_id3150210
help.text
+/- in pie charts +/- w wykresach kołowych
01020000.xhp
par_id3159204
help.text
Moves the selected pie segment off or into the pie chart. Zbliża lub oddala zaznaczony fragment koła od całości wykresu kołowego.