Context English Basque
01020000.xhp
tit
help.text
Shortcuts for Charts Diagramen laster-teklak
01020000.xhp
par_id3159204
help.text
Moves the selected pie segment off or into the pie chart. Hautatutako tarta-segmentua tarta-diagramatik kanpora edo barrura eramaten du.
01020000.xhp
par_id3159154
help.text
You can also use the general <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys">shortcut keys</link> for $[officename]. $[officename] aplikazioko <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys">laster-tekla</link> orokorrak ere erabil daitezke.
01020000.xhp
par_id3156382
help.text
Select first object. Hautatu lehen objektua.
01020000.xhp
par_id3156016
help.text
Reduce or enlarge the chart Txikitu edo handitu diagrama
01020000.xhp
par_id3155412
help.text
You can use the following shortcut keys in charts. Laster-tekla hauek erabil ditzakezu diagrametan.
01020000.xhp
par_id3154702
help.text
Select last object. Hautatu azken objektua.
01020000.xhp
par_id3154511
help.text
Select next object. Hautatu hurrengo objektua.
01020000.xhp
par_id3154490
help.text
Results Emaitza
01020000.xhp
par_id3154372
help.text
Enter text input mode. Sartu testua sarrera moduan.
01020000.xhp
par_id3153915
help.text
Exit group (in legend and data series). Irten taldetik (legendetan eta datu-serieetan).
01020000.xhp
par_id3152988
help.text
Open group so that you can edit the individual components (in legend and data series). Ireki taldea banakako osagaiak editatzeko moduan (legendetan eta datu-serieetan).
01020000.xhp
par_id3150369
help.text
Moves the selected pie segment in the direction of the arrow. Hautatutako tarta-segmentua geziaren norabidean eramaten du.
01020000.xhp
par_id3149210
help.text
Move the object in the direction of the arrow. Eraman objektua geziaren norabidean.
01020000.xhp
par_id3149020
help.text
Select previous object. Hautatu aurreko objektua.
01020000.xhp
par_id3147005
help.text
Cancel selection Utzi hautapena
01020000.xhp
hd_id3159239
help.text
up/down/left/right arrow Gorako/beherako/ezkerrerako/eskuinerako gezia
01020000.xhp
hd_id3155443
help.text
Home Hasi
01020000.xhp
hd_id3155269
help.text
+/- +/-
01020000.xhp
hd_id3155064
help.text
Shift+Tab Shift+Tab