Context English Danish
01020000.xhp
par_id3155412
help.text
You can use the following shortcut keys in charts. Du kan bruge følgende genvejstaster i diagrammer.
01020000.xhp
par_id3159154
help.text
You can also use the general <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys">shortcut keys</link> for $[officename]. Du kan også bruge de generelle <link href="text/shared/04/01010000.xhp" name="shortcut keys">genvejstaster</link> til $[officename].
01020000.xhp
hd_id3150767
help.text
<variable id="Chart_keys"><link href="text/schart/04/01020000.xhp" name="Shortcuts for Charts">Shortcuts for Charts</link></variable> <variable id="Chart_keys"><link href="text/schart/04/01020000.xhp" name="Genveje til diagrammer">Genveje til diagrammer</link></variable>
01020000.xhp
hd_id3150364
help.text
up/down/left/right arrow in pie charts Pil op/ned/venstre/højre i cirkeldiagrammer
01020000.xhp
hd_id3159239
help.text
up/down/left/right arrow Pil op/ned/venstre/højre
01020000.xhp
hd_id3154729
help.text
Tab Tabulator
01020000.xhp
hd_id3153815
help.text
<switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F3 <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Æble</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+F3
01020000.xhp
hd_id3149262
help.text
Shortcuts in Charts Genveje i diagrammer
01020000.xhp
tit
help.text
Shortcuts for Charts Genveje til diagrammer
01020000.xhp
hd_id3151073
help.text
Shortcut Keys Genvejstaster
01020000.xhp
hd_id3155064
help.text
Shift+Tab Skift+Tabulator
01020000.xhp
par_id3149020
help.text
Select previous object. Marker forrige objekt.
01020000.xhp
par_id3154511
help.text
Select next object. Marker næste objekt.
01020000.xhp
par_id3154702
help.text
Select last object. Marker sidste objekt.
01020000.xhp
par_id3156382
help.text
Select first object. Marker første objekt.
01020000.xhp
par_id3154490
help.text
Results Resultater
01020000.xhp
par_id3156016
help.text
Reduce or enlarge the chart Formindsk eller forstør diagrammet
01020000.xhp
par_id3152988
help.text
Open group so that you can edit the individual components (in legend and data series). Åbn gruppe, så du kan redigere de enkelte komponenter (i forklaring og dataserie).
01020000.xhp
par_id3149210
help.text
Move the object in the direction of the arrow. Flyt objektet i pilens retning.
01020000.xhp
par_id3159204
help.text
Moves the selected pie segment off or into the pie chart. Flytter det valgte segment ud fra eller ind i cirkeldiagrammet.