Context English Turkish
01190000.xhp
tit
help.text
Data in Rows Satırdaki Veriler
01190000.xhp
hd_id3146976
help.text
<link href="text/schart/02/01190000.xhp" name="Data in Rows">Data in Rows</link> <link href="text/schart/02/01190000.xhp" name="Data in Rows">Satırdaki Veriler</link>
01190000.xhp
par_id3154490
help.text
<ahelp hid=".uno:DataInRows">Changes the arrangement of the chart data.</ahelp> <ahelp hid=".uno:DataInRows">Çizelge verisinin düzenlemesini değiştirir.</ahelp>
01190000.xhp
par_id3150751
help.text
<image id="img_id3145643" src="cmd/sc_datainrows.png" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3145643">Icon Data in Rows</alt></image> <image id="img_id3145643" src="cmd/sc_datainrows.png" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3145643">Satırlardaki Veriler Simgesi</alt></image>
01190000.xhp
par_id3154754
help.text
Data in Rows Satırdaki Veriler
01200000.xhp
tit
help.text
Data in Columns Sütundaki Veriler
01200000.xhp
hd_id3150868
help.text
<link href="text/schart/02/01200000.xhp" name="Data in Columns">Data in Columns</link> <link href="text/schart/02/01200000.xhp" name="Data in Columns">Sütundaki Veriler</link>
01200000.xhp
par_id3145749
help.text
<ahelp hid=".uno:DataInColumns">Changes the arrangement of the chart data.</ahelp> <ahelp hid=".uno:DataInColumns">Çizelge verisinin düzenlemesini değiştirir.</ahelp>
01200000.xhp
par_id3149260
help.text
<image id="img_id3149379" src="cmd/sc_dataincolumns.png" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3149379">Icon Data in Columns</alt></image> <image id="img_id3149379" src="cmd/sc_dataincolumns.png" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3149379">Sütunlardaki Veriler Simgesi</alt></image>
01200000.xhp
par_id3149377
help.text
Data in Columns Sütundaki Veriler
01210000.xhp
tit
help.text
Scale Text Metin Ölçeği
01210000.xhp
bm_id3152996
help.text
<bookmark_value>text scaling in charts</bookmark_value><bookmark_value>scaling; text in charts</bookmark_value><bookmark_value>charts;scaling text</bookmark_value> <bookmark_value>çizelgelerde metin ölçeklenmesi</bookmark_value><bookmark_value>ölçekleme; çizelgelerde metin</bookmark_value><bookmark_value>çizelgeler;metnin ölçeklenmesi</bookmark_value>
01210000.xhp
hd_id3152996
help.text
<link href="text/schart/02/01210000.xhp" name="Scale Text">Scale Text</link> <link href="text/schart/02/01210000.xhp" name="Scale Text">Metnin Ölçeklenmesi</link>
01210000.xhp
par_id3144510
help.text
<ahelp hid=".uno:ScaleText">Rescales the text in the chart when you change the size of the chart.</ahelp> <ahelp hid=".uno:ScaleText">Çizelgenin büyüklüğünü değiştirdiğinizde metni yeniden ölçekler</ahelp>
01210000.xhp
par_id3150441
help.text
<image id="img_id3159153" src="cmd/sc_scaletext.png" width="0.1665inch" height="0.1665inch"><alt id="alt_id3159153">Icon</alt></image> <image id="img_id3159153" src="cmd/sc_scaletext.png" width="0.1665inch" height="0.1665inch"><alt id="alt_id3159153">Simge</alt></image>
01210000.xhp
par_id3153190
help.text
Scale Text Metin Ölçeği
01220000.xhp
tit
help.text
Automatic Layout Otomatik Yerleşim
01220000.xhp
bm_id3150400
help.text
<bookmark_value>reorganizing charts</bookmark_value><bookmark_value>charts; reorganizing</bookmark_value> <bookmark_value>çizelgeleri yeniden düzenleme </bookmark_value><bookmark_value>çizelgeler; yeniden düzenleme</bookmark_value>
01220000.xhp
hd_id3150400
help.text
<link href="text/schart/02/01220000.xhp" name="Automatic Layout">Automatic Layout</link> <link href="text/schart/02/01220000.xhp" name="Automatic Layout">Otomatik Yerleşim</link>
01220000.xhp
par_id3146120
help.text
<ahelp hid=".uno:NewArrangement">Moves all chart elements to their default positions inside the current chart. This function does not alter the chart type or any other attributes other than the position of elements.</ahelp> <ahelp hid=".uno:NewArrangement">Geçerli çizelgedeki bütün grafik elemanlarını varsayılan yerlerine geri döndürür. Bu işlev elemanların konumlarından başka, diğer özellikleri ve grafik türünü değiştirmez.</ahelp>