Context English Polish
01190000.xhp
hd_id3146976
help.text
<link href="text/schart/02/01190000.xhp" name="Data in Rows">Data in Rows</link> <link href="text/schart/02/01190000.xhp" name="Data in Rows">Dane w wierszach</link>
01190000.xhp
par_id3150751
help.text
<image id="img_id3145643" src="cmd/sc_datainrows.png" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3145643">Icon Data in Rows</alt></image> <image id="img_id3145643" src="cmd/sc_datainrows.png" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3145643">Ikona danych w wierszach</alt></image>
01190000.xhp
par_id3154490
help.text
<ahelp hid=".uno:DataInRows">Changes the arrangement of the chart data.</ahelp> <ahelp hid=".uno:DataInRows">Zmienia układ danych wykresu.</ahelp>
01190000.xhp
par_id3154754
help.text
Data in Rows Dane w wierszach
01190000.xhp
tit
help.text
Data in Rows Dane w wierszach
01200000.xhp
hd_id3150868
help.text
<link href="text/schart/02/01200000.xhp" name="Data in Columns">Data in Columns</link> <link href="text/schart/02/01200000.xhp" name="Data in Columns">Dane w kolumnach</link>
01200000.xhp
par_id3145749
help.text
<ahelp hid=".uno:DataInColumns">Changes the arrangement of the chart data.</ahelp> <ahelp hid=".uno:DataInColumns">Zmienia układ danych wykresu.</ahelp>
01200000.xhp
par_id3149260
help.text
<image id="img_id3149379" src="cmd/sc_dataincolumns.png" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3149379">Icon Data in Columns</alt></image> <image id="img_id3149379" src="cmd/sc_dataincolumns.png" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3149379">Ikona danych w kolumnach</alt></image>
01200000.xhp
par_id3149377
help.text
Data in Columns Dane w kolumnach
01200000.xhp
tit
help.text
Data in Columns Dane w kolumnach
01210000.xhp
bm_id3152996
help.text
<bookmark_value>text scaling in charts</bookmark_value><bookmark_value>scaling; text in charts</bookmark_value><bookmark_value>charts;scaling text</bookmark_value> <bookmark_value>skalowanie tekstu w wykresach</bookmark_value><bookmark_value>skalowanie; tekst w wykresach</bookmark_value><bookmark_value>wykresy;skalowanie tekstu</bookmark_value>
01210000.xhp
hd_id3152996
help.text
<link href="text/schart/02/01210000.xhp" name="Scale Text">Scale Text</link> <link href="text/schart/02/01210000.xhp" name="Scale Text">Skaluj tekst</link>
01210000.xhp
par_id3144510
help.text
<ahelp hid=".uno:ScaleText">Rescales the text in the chart when you change the size of the chart.</ahelp> <ahelp hid=".uno:ScaleText">Powoduje przeskalowanie wielkości tekstu podczas zmiany rozmiaru wykresu.</ahelp>
01210000.xhp
par_id3150441
help.text
<image id="img_id3159153" src="cmd/sc_scaletext.png" width="0.1665inch" height="0.1665inch"><alt id="alt_id3159153">Icon</alt></image> <image id="img_id3159153" src="cmd/sc_scaletext.png" width="0.1665inch" height="0.1665inch"><alt id="alt_id3159153">Ikona</alt></image>
01210000.xhp
par_id3153190
help.text
Scale Text Skaluj tekst
01210000.xhp
tit
help.text
Scale Text Skaluj tekst
01220000.xhp
bm_id3150400
help.text
<bookmark_value>reorganizing charts</bookmark_value><bookmark_value>charts; reorganizing</bookmark_value> <bookmark_value>reorganizacja wykresów</bookmark_value><bookmark_value>wykresy; reorganizacja</bookmark_value>
01220000.xhp
hd_id3150400
help.text
<link href="text/schart/02/01220000.xhp" name="Automatic Layout">Automatic Layout</link> <link href="text/schart/02/01220000.xhp" name="Reorganize Chart">Reorganizuj wykres</link>
01220000.xhp
par_id3146120
help.text
<ahelp hid=".uno:NewArrangement">Moves all chart elements to their default positions inside the current chart. This function does not alter the chart type or any other attributes other than the position of elements.</ahelp> <ahelp hid=".uno:NewArrangement">Przesuwa wszystkie obiekty wykresu w ich domyślne położenia. Nie powoduje zmiany typu wykresu ani żadnych jego właściwości poza pozycją obiektów.</ahelp>
01220000.xhp
par_id3150010
help.text
<image id="img_id3152577" src="cmd/sc_newarrangement.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3152577">Icon</alt></image> <image id="img_id3152577" src="cmd/sc_newarrangement.png" width="0.222inch" height="0.222inch"><alt id="alt_id3152577">Ikona</alt></image>