Context English Basque
02140000.xhp
par_id3155954
help.text
No result (instead of Err:519 cell displays #VALUE!) Emaitzarik ez (Err:519 ordez, gelaxkak #BALIOA! bistaratzen du)
02140000.xhp
par_id3149709
help.text
<emph>Interpreter: </emph>References, such as when a cell references a cell, are too encapsulated. <emph>Interpretatzailea: </emph> erreferentziak, hala nola gelaxka batek beste bat erreferentziatzen duenean, gehiegi kapsulatuta daude.
02140000.xhp
par_id3149711
help.text
<emph>Interpreter: </emph>Macro not found. <emph>Interpretatzailea: </emph>Ez da makroa aurkitu.
02140000.xhp
par_id3149710
help.text
<emph>Interpreter: </emph>AddIn not found. <emph>Interpretatzailea: </emph>Ez da osagarria aurkitu.
02140000.xhp
par_id3159259
help.text
<emph>Compiler:</emph> the total number of internal tokens, (that is, operators, variables, brackets) in the formula exceeds 8192. <emph>Konpilatzailea:</emph> formula barneko token kopurua (hau da, eragileak, aldagaiak, parentesiak) 8192 baino handiagoa da.
02140000.xhp
par_id3145635
help.text
<emph>Compiler:</emph> an identifier in the formula exceeds 64 kB in size. <emph>Interpreter:</emph> a result of a string operation exceeds 64 kB in size. <emph>Konpilatzailea:</emph> formulako identifikatzaile batek 64 kB-ko tamaina gainditzen du. <emph>Interpretatzailea:</emph> kate-eragiketaren emaitza batek 64 kB-ko tamaina gainditzen du.
02140000.xhp
par_id3147539
help.text
<emph>Compiler:</emph> a column or row description name could not be resolved. <emph>Interpreter:</emph> in a formula, the column, row, or sheet that contains a referenced cell is missing. <emph>Konpilatzailea:</emph> zutabe edo errenkada baten deskribapenaren izena ezin da ebatzi. <emph>Interpretatzailea:</emph> formula batean erreferentziatako gelaxka duen zutabea, errenkada edo orria falta da.
02140000.xhp
par_id3155097
help.text
Missing operator eragilea falta da
02140000.xhp
par_id3154649
help.text
Operator is missing, for example, "=2(3+4) * ", where the operator between "2" and "(" is missing. Eragilea falta da. Adibidez, "=2(3+4) * " funtzioan "2" eta "(" arteko eragilea falta da.
02140000.xhp
par_id3149008
help.text
Circular reference Erreferentzia zirkularra
02140000.xhp
par_id3150107
help.text
Error: Pair missing errorea: bikotea falta da
02140000.xhp
par_id521549825734781
help.text
Error: Array or matrix size Errorea: Matrizearen tamaina
02140000.xhp
par_id3148438
help.text
Unknown error. Errore ezezaguna.
02140000.xhp
par_id3153968
help.text
Error Code Errore-kodea
02140000.xhp
par_id3155436
help.text
No code or no result. Ez koderik ez emaitzarik.
empty_cells.xhp
par_id271535143151830
help.text
FALSE (B1) FALSE (B1)
empty_cells.xhp
par_id391535143301637
help.text
FALSE (B1, previously was TRUE) FALSE (B1, lehenago TRUE zen)
empty_cells.xhp
par_id11535143336012
help.text
FALSE (C1) FALSE (C1)
empty_cells.xhp
par_id941535143454577
help.text
FALSE (C1) FALSE (C1)
empty_cells.xhp
par_id371535143183197
help.text
FALSE (C1, previously was TRUE) FALSE (C1, lehenago TRUE zen)