Context English Basque
empty_cells.xhp
par_id851535142746123
help.text
Displays 0 0 bistaratzen du
empty_cells.xhp
par_id961535143557535
help.text
Displays 0, but is just a reference to an empty cell. 0 bistaratzen du, baina gelaxka huts baten erreferentzia baino ez da.
02140000.xhp
par_id3154015
help.text
503<br/>#NUM! 503<br/>#ZBKIA!
02140000.xhp
par_id3146142
help.text
519<br/>#VALUE! 519<br/>#BALIOA!
02140000.xhp
par_id3153544
help.text
524<br/>#REF! 524<br/>#ERREF!
02140000.xhp
par_id3155984
help.text
525<br/>#NAME? 525<br/>#NAME?
02140000.xhp
par_id5324564
help.text
532<br/>#DIV/0! 532<br/>#DIV/0!
empty_cells.xhp
par_id941535142746122
help.text
A1: 1<br/>B1: <Empty> A1: 1<br/>B1: <Empty>
empty_cells.xhp
par_id311535143557534
help.text
A1: <Empty> A1: <Empty>
02140000.xhp
par_id551549825825905
help.text
For example, ={1+2} Adibidez, ={1+2}
02140000.xhp
par_id781549820065619
help.text
For example, ={1;{2}} Adibidez, ={1;{2}}
02140000.xhp
par_id3149545
help.text
Variable is not available Aldagaia ez dago erabilgarri
02140000.xhp
par_id3153483
help.text
Missing variable Aldagaia falta da
02140000.xhp
par_id3145112
help.text
Missing variable Aldagaia falta da
02140000.xhp
par_id3154710
help.text
Variable is missing, for example when two operators are together "=1+*2". Aldagaia falta da. Adibidez, bi eragile elkarren jarraian agertzen direnean: "=1+*2".
02140000.xhp
par_id3153160
help.text
Function argument is not valid. For example, a negative number for the SQRT() function, for this please use IMSQRT(). Argudioaren funtzioa ez da baliozkoa. Adibidez, zenbaki negatibo bat SQRT() funtziorako, balio hau lortzeko erabili IMSQRT() funtzioa.
02140000.xhp
par_id3147397
help.text
Invalid argument Argumentu baliogabea
02140000.xhp
par_id3151112
help.text
Explanation Azalpena
02140000.xhp
par_id3154634
help.text
invalid references (instead of Err:524 cell displays #REF!) Baliogabeko erreferentziak (Err:524 ordez, gelaxkak #ERREF! bistaratzen du)
02140000.xhp
par_id3169267
help.text
This value is outside of limits valid for this format Balio hau formatu honetarako baliozkoak diren mugetatik kanpo dago