Context English Basque
02140000.xhp
par_id3154015
help.text
503<br/>#NUM! 503<br/>#ZBKIA!
02140000.xhp
par_id3146142
help.text
519<br/>#VALUE! 519<br/>#BALIOA!
02140000.xhp
par_id3153544
help.text
524<br/>#REF! 524<br/>#ERREF!
02140000.xhp
par_id3155984
help.text
525<br/>#NAME? 525<br/>#NAME?
02140000.xhp
par_id5324564
help.text
532<br/>#DIV/0! 532<br/>#DIV/0!
empty_cells.xhp
par_id941535142746122
help.text
A1: 1<br/>B1: <Empty> A1: 1<br/>B1: <Empty>
empty_cells.xhp
par_id311535143557534
help.text
A1: <Empty> A1: <Empty>
02140000.xhp
par_id3159266
help.text
A calculation results in an overflow of the defined value range. Kalkuluaren emaitzak definitutako balio-bitartea gainditzen duenean.
02140000.xhp
par_id3156259
help.text
An identifier could not be evaluated, for example, no valid reference, no valid domain name, no column/row label, no macro, incorrect decimal divider, add-in not found. Identifikadore bat ezin izan da ebaluatu (adib. erreferentzia baliogabea, domeinu-izen baliogabea, zutabe/errenkada etiketa baliogabea, makrorik ez, dezimal-bereizle faltsua, osagarria ez da aurkitu).
empty_cells.xhp
par_id2733542
help.text
A simple reference to an empty cell is still displayed as numeric 0 but is not necessarily of type numeric anymore, so also comparisons with the referencing cell work as expected. Gelaxka huts baten erreferentzia soilak 0 gisa bistaratzen jarraituko du, baina aurrerantzean ez da halabeharrez zenbakizkoa motakoa izango, eta, beraz, erreferentzia-gelaxka daukaten konparazioek ere espero bezala funtzionatuko dute.
empty_cells.xhp
bm_id3146799
help.text
<bookmark_value>empty cells;handling of</bookmark_value> <bookmark_value>gelaxka hutsak;kudeaketa</bookmark_value>
02140000.xhp
bm_id3146797
help.text
<bookmark_value>error codes;list of</bookmark_value> <bookmark_value>errore-kodeak; zerrenda</bookmark_value>
02140000.xhp
bm_id0202201010205429
help.text
<bookmark_value>### error message</bookmark_value> <bookmark_value>### errore-mezua</bookmark_value>
02140000.xhp
bm_id3148428
help.text
<bookmark_value>invalid names; error messages</bookmark_value> <bookmark_value>#NAME error message</bookmark_value> <bookmark_value>izen baliogabeak; errore.mezuak</bookmark_value> <bookmark_value>#IZENA errore-mezua</bookmark_value>
02140000.xhp
bm_id3154634
help.text
<bookmark_value>invalid references; error messages</bookmark_value> <bookmark_value>error messages;invalid references</bookmark_value> <bookmark_value>#REF error message</bookmark_value> <bookmark_value>baliogabeko erreferentziak; errore-mezua</bookmark_value> <bookmark_value>errore-mezuak;baliogabeko erreferentziak</bookmark_value> <bookmark_value>#ERREF errore-mezua</bookmark_value>
empty_cells.xhp
par_id771535144043975
help.text
C1: =VLOOKUP(...) with empty cell result C1: =VLOOKUP(...) eta emaitza gelaxka hutsa da
empty_cells.xhp
par_id291535142746121
help.text
Case Kasua
empty_cells.xhp
par_id251535143557533
help.text
Case Kasua
02140000.xhp
par_id3155854
help.text
Character in a formula is not valid. Formula bateko karakterea ez da baliozkoa.
02140000.xhp
par_id3149008
help.text
Circular reference Erreferentzia zirkularra